terug

Waterschap De Dommel herstelt beekdal Oude Strijper Aa

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide ligt het beekdal Oude Strijper Aa. Het afgelopen jaar heeft Waterschap De Dommel daar de natuur verbeterd. Hierdoor is er in het beekdal een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving ontstaan. Bijzondere planten- en diersoorten die dreigden te verdwijnen, krijgen nu weer de kans om te groeien. Op 10 september was de officiële oplevering van het project, waarbij ook daarbij een picknickbank voor de omgeving.

Watergraaf Erik de Ridder: “De beek is versmald, verondiept en meandert weer op een natuurlijke manier. Hierdoor stroomt het water sneller waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en dieren de kans krijgen zich hier te ontwikkelen. Gezien COVID-19 konden we de officiële oplevering niet uitbundig vieren. Maar we zijn trots op het resultaat en staan er daarom even kort bij stil en bieden deze bank aan aan de omgeving. Want zonder hulp van hen was dit resultaat niet zo goed behaald!”

Waarom was beekherstel nodig?

De Strijper Aa bestond eigenlijk uit twee parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek ligt dieper en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomde te snel het gebied uit. Hierdoor kampen de omliggende vennen en bosgebieden met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Natuurlijke loop

Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor hebben we de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop gegeven, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Ook hebben we de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. Op het traject tussen de rode markeringen op het kaartje is de beek op enkele plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek of iets meer slingering. Daarom zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwgronden in de buurt.

Stap voor stap

Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen gehad gedurende het project. Omgevingsmanager Marlou Gremmen: ”De omwonenden zijn in een vroegtijdig stadium betrokken. Het ontwerpen en uitvoeren hebben we in overleg met alle betrokkenen gedaan. Stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.”

Mooi ommetje

Precies een jaar geleden ging de eerste schop de grond in voor de werkzaamheden. Om dit voor elkaar te krijgen is in 2016 al gestart met voorbereidingen, metingen en onderzoeken. Meer onderzoek volgde alsook vele gesprekken met grondeigenaren. In 2019 gingen de plannen de inspraak in. Op 29 juni jl. controleerden aannemer Van Beers, de directievoering van IDverde en het waterschap de werkzaamheden op de afspraken.

Projectleider Hans Koekkoek: “We zijn blij met het eindresultaat. En velen met ons hebben we begrepen. Veel wandelaars maken een mooi ommetje langs de Oude Strijper Aa en genieten van de omgeving. Bent u er al geweest?”

Tags: Waterschap

Bekijk ook deze items