terug

Waterschappen zuiveren meer rioolwater

Afgelopen jaar hebben de Nederlandse waterschappen meer rioolwater gezuiverd dan tijdens de vorige controle. Dit blijkt uit de vorige week verschenen rapportage ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer’ die elke drie jaar plaatsvindt. Volgens dit rapport is niet alleen de kwaliteit van het oppervlaktewater toegenomen, maar is in dezelfde periode ook de hoeveelheid opgewekt biogas gestegen.

Volgens de Bedrijfsvergelijking zuiverden de waterschappen in 2021 in totaal 1,96 miljard kubieke meter aan rioolwater. Dat is bijna 10% meer dan in het droogtejaar 2018. Bovendien wordt ook een steeds groter deel van het gezuiverde rioolwater hergebruikt, in 2021 bedroeg de totale hoeveelheid 14 miljoen kubieke meter.  

Groen gas

Dit gezuiverde water draagt net alleen bij aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater (en daarmee aan de volksgezondheid), maar biedt ook kansen op het gebied van energieopwekking. Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, laat weten dat er 18 miljoen kubieke meter groen gas uit biogas is geproduceerd in 2021. Hiermee kunnen 85.000 huishoudens een jaar lang warm douchen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Gestegen kosten

Achter deze hoeveelheid gezuiverd water, gaat een uitgebreide logistiek schuil. Zo beheren de 21 Nederlandse Waterschappen ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het water hiernaartoe te krijgen, zijn er meer dan 2.300 rioolgemalen en 8.100 kilometer aan transportleidingen in gebruik.  Dit brengt ook onderhoudskosten met zich mee. Uit de Bedrijfsvergelijking bleek dat in 2021 de kosten voor het beheer en exploitatie van de rioolwaterzuivering in 2021 1,118 miljoen euro bedroegen. Dat komt neer op een stijging van 7,8% vergeleken met 2018. De belangrijkste oorzaak hiervan is het hogere verbruik van energie en chemicaliën voor het transporteren en zuiveren van rioolwater. Om de gestegen kosten te compenseren, steeg de waterschapsbelasting ook met 7,4% in dezelfde periode.

Klimaatverandering

De Unie van Waterschappen geeft in Binnenlands Bestuur aan dat een aantal nieuwe ontwikkelingen de zuivering bemoeilijkt. Voorbeelden hiervan zijn de toegenomen hoeveelheid zeer schadelijk stoffen en beperkingen rond de capaciteit voor het verwerken van slib. Daarnaast speelt klimaatverandering volgens de Unie een rol. ‘De lange periodes van droogte afgewisseld met extreme piekbuien zorgen voor grote wisselingen en technische uitdagingen in het verwerken van het binnenkomende rioolwater. Er wordt de komende jaren dus veel van de waterschappen gevraagd.

Foto: Marianne Cornelissen-Kuyt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Infrasite.nl


Bekijk ook deze items