terug

WAVE-methode klaar voor chemievrije toekomst in onkruidbestrijding

Sensor Series 2.0 van WAVE.In november 2015 gaat het verbod op chemische onkruidbestrijding in. Voor gemeenten en uitvoerende partijen neemt de urgentie om zich hierop voor te bereiden toe – zeker wanneer een meerjarig bestek binnenkort afloopt. Een aantal bekende aannemers kiest ervoor om klaar te zijn voor deze toekomst met 26 nieuwe, energiezuinige WAVE machines voor thermische onkruidbestrijding met 100% water.

Onkruidbestrijding openbare ruimte

Op dit moment wordt op ca. 50% van de openbare (half-) verharding onkruid bestreden met chemische middelen. Nu het verbod op het gebruik van deze middelen binnen twee jaar ingaat, moeten opdrachtgevers en uitvoerende partijen inspelen op een chemievrije aanpak die zowel effectief als kostenefficiënt is. Met de reservering van 26 productieplaatsen voor nieuwe machines van de tweede generatie Sensor Series zijn de betreffende aannemers die al werken met WAVE, klaar om deze uitdaging aan te gaan. De tweede generatie Sensor Series zijn 30% energiezuiniger en hebben 25% meer capaciteit dan hun voorgangers. Met deze extra machines wordt de capaciteit in de markt verdubbeld.

Recent onderzoek bevestigt wederom effectiviteit heetwater onkruidbestrijding

In Denemarken geldt al 16 jaar een vrijwillige overeenkomst voor totale uitfasering van het gebruik van herbiciden. Een recent Deens langetermijnonderzoek* van de Universiteit van Kopenhagen toont aan dat bij regelmatige thermische behandeling het aantal benodigde behandelingen per jaar vermindert doordat de aangroei van het gewas afneemt. Op de langere termijn is heetwater onkruidbestrijding bovendien de meest effectieve methode.

Actueel in de Tweede Kamer

Recent kondigde staatssecretaris Van Mansveld aan dat zij vasthoudt aan het verbod op chemische onkruidbestrijding op (half)verhardingen per 2015. Op 20 februari a.s. kunnen tijdens een zogenoemd VSO eventueel nog moties over gewasbescherming buiten de landbouw worden ingediend. De verwachting is echter dat het voorgenomen beleid bekrachtigd zal worden.

* Anne Merete Rask, Københavns Universitet: Non-chemical weed control on hard surfaces: An investigation of long-term effects of thermal weed control methods, 2012. U kunt het onderzoeksrapport inzien via deze link.


Bekijk ook deze items