terug

Wees voorbereid op de Omgevingswet met NL Gebiedslabel

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Middels een beproefde en onafhankelijke methodiek is het mogelijk om te sturen op een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving. Deze focus houdt men hiermee vast tijdens het hele ontwikkelingsproces, van ontwerp tot realisatie en beheer. Zo waarborgt deze methode groene ambities. 

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. In plaats van traditioneel te kijken naar normen, kijkt men in planprocessen voortaan naar de kwaliteiten en kansen in een gebied. De gemeentelijk ambtenaar faciliteert binnen de Omgevingswet een ontwikkeling en stelt randvoorwaarden op. Dankzij de aandacht voor lokale omstandigheden ontstaan er kansen voor samenhangende duurzaamheid, mits de ambtenaar de juiste voorwaarden stelt. NL Gebiedslabel helpt daarbij.

NL Gebiedslabel

In een gebiedsgericht proces zorgt de NL Gebiedslabelmethode voor de noodzakelijke en samenhangende aanpak waar de Omgevingswet om vraagt. Met de NL Gebiedslabelmethode wordt op basis van 7 hoofden 21 subindicatoren, een gebied beoordeeld op samenhangende duurzaamheid. Hierbij worden alle relevante stakeholders op tijd betrokken om tot oplossingen te komen die voor iedereen werken en bovendien kwaliteit toevoegen. Hiermee maakt deze methode hoge duurzaamheidsdoelen waar en levert ze een bijdrage aan het behalen van de Duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Duurzaamheidsdoelen

Deze doelen worden geraakt indien een gebied wordt beoordeeld met score A op basis van de NL Gebiedslabel-methodiek.

Wilt u weten hoe NL Greenlabel kan helpen bij het uitvoeren van de Omgevingswet?

nlgebiedslabel.nl | nlgreenlabel.nl

office@nlgreenlabel.nl | 088 100 18 10


Bekijk ook deze items