terug

Wijkvermenging vergroot problemen

Wijkvermenging vergroot problemen
Beeld Pexels

Probleemjongeren zijn niet gebaat bij een betere buurt; dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Uit de studie blijkt dat de kans op probleemgedrag vergroot wanneer jongeren uit een armere wijk naar een relatief rijke buurt verhuizen. Deze bevinding staat lijnrecht tegenover het beleid dat nu vaak wordt toegepast bij het mengen van wijken.

Voor de studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood: Relative Deprivation and Problem Behavior of Youth volgden onderzoekers vijf jaar lang een groep Nederlandse jongeren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Zij registreerden gegevens over het inkomen van de ouders, verhuizingen en toe- of afname in het vertonen van probleemgedrag.

Angststoornissen en depressie

Uit deze studie is gebleken dat jongeren die verhuizen naar een rijkere buurt vaker last hebben van angststoornissen en depressie. Tevens vertonen zij meer agressief gedrag en komen vaker in conflict met hun ouders.
Een verklaring voor deze ontwikkeling is dat jongeren hun eigen situatie vergelijken met die van de mensen uit hun buurt en hun relatief benadeelde sociaal-economische situatie als oneerlijk beschouwen. Dit kan dan leiden tot bijvoorbeeld depressiviteit of wangedrag.

Verminderen van ongelijkheid door onderwijs

De algemene aanname dat het mengen van wijken ervoor zorgt dat buurtbewoners met lage inkomens en opleidingen zich optrekken aan buren die het sociaal-economisch beter doen, wordt met dit onderzoek dus tegengesproken. Jongeren gedijen niet beter onder een nieuw sociaal-economisch milieu, de kans op problemen wordt zelfs vergroot.
Ook toont dit onderzoek aan dat er een verband is tussen het ervaren van ongelijkheid en het bestaan van probleemgedrag, conflicten en mentale klachten zoals depressies.
Een nieuw beleid zou zich dus niet moeten richten op het mengen van wijken, maar op het verminderen van deze ongelijkheid. Door te investeren in onderwijs maken deze jongeren een grotere kans op een goede opleiding en op het vinden van een baan.

bron: Stadszaken.nl


Bekijk ook deze items