terug

Aandeel vervuilende 2-takt scooter veel hoger dan verwacht

Aandeel vervuilende 2-takt scooter veel hoger dan verwacht
Scooterrijder in de stad. Foto door Christian Mueller – Shutterstock.

Het aandeel 2-takt scooters en brommers, het meest vervuilende vervoermiddel in de stad, is veel hoger dan verwacht. Uit onderzoek dat De Gezonde Stad heeft gedaan, blijkt dat 44% van alle scooters en brommers (85.000) in Amsterdam een 2-takt motor heeft. Het stadsbestuur is er jarenlang van uitgegaan dat het aandeel 2-takt scooters snel zou dalen naar hooguit een paar procent van alle scooters en brommers in de stad, omdat 2-takt nauwelijks meer verkocht wordt. Dat er zoveel vervuilende scooters in de stad rijden, heeft grote gevolgend voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van mensen.

Meer vervuilend dan een vrachtwagen

De scooter is de meest vervuilende vorm van vervoer in de stad. De scooter stoot meer vervuilende stoffen uit dan een vrachtwagen per gereden kilometer. Daarbij is de 2-takt scooter nog eens extra vervuilend.

Eigenschap van deze verouderde technologie is dat bij een 2-takt motor de mengsmering via de benzine in de motor wordt gebracht en dus mee verbrand in de verbrandingskamer. Dit levert veel extra fijnstof en vooral roet op. Met name roet wordt gezien als de boosdoener van schadelijke luchtvervuiling in de stad.

Scooterstad Amsterdam

Amsterdam is inmiddels een echte scooterstad. Er rijden er op dit moment meer dan 85.000 scooters en brommers. 11% van de Amsterdammers heeft een scooter, en dat percentage stijgt nog steeds.

Hoewel er inderdaad minder 2-takt scooters verkocht worden, lijkt dit type scooters onverwoestbaar. Daarmee zijn 2-takt scooters voorlopig nog volop aanwezig en veroorzaken nog jaren aanzienlijke gezondheidsschade. Tenzij de overheid maatregelen neemt.

Maatregelen

De Gezonde Stad heeft een onderzoeksrapport opgesteld met daarin ook aanbevelingen voor beleid. De gemeente zou erop moeten toezien dat 2-takt scooters zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Tegelijkertijd zou een goede infrastructuur moeten worden geboden voor de schone variant: de elektrische scooter. Door het ontbreken van laadfaciliteiten is het voor veel mensen nog lastig om deze aan te schaffen.

Download hier het rapport.

Dit artikel is afkomstig van De Gezonde Stad.


Bekijk ook deze items