Agenda

sep
21
do
2023
Chemievrij sportveldenbeheer & waterbeheer van sportvelden: nu en in de toekomst
sep 21 @ 12:30 – 15:00

Sinds enkele jaren worden sportvelden chemievrij beheerd. Wat bracht en brengt deze verandering met zich mee? Veranderde werkwijzen om de grasmat optimaal te houden en vernieuwde innovatieve bestrijdingsmethodes van ongewenste kruiden in de grasmat.

Om de sportvelden optimaal te beheren is goed waterbeheer van essentieel belang. Verandering in klimaat en de daarbij behorende problemen als watertekorten, sproeiverboden en wateroverlast bij weersextremen etc. zijn momenteel actuele onderwerpen om over na te denken.

Op de kennisbijeenkomst in Dronten (BAS Biddinghuizen) gaan verschillende sprekers in op de vragen en ontwikkelingen die er zijn op het gebied van waterbeheer in relatie tot (chemievrij-) sportveldenbeheer.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Community of Practice Chemievrij beheer van Stadswerk, maar ook opengesteld voor andere geïnteresseerden. Kom ook naar deze interessante bijeenkomst en ontmoet andere (gemeentelijke) sportveldbeheerders!

Programma:

12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Voorstelrondje
13.15 uur Welkom door Stadswerk
13.20 uur Gemeente Dronten & Aannemer Donker Groep vertellen over chemievrij
sportveldenbeheer in Dronten, werkwijze gemeente en invulling door
de aannemer
13.30 uur Martin Brummel van Grasmeesters vertelt over optimalisatie groei-
omstandigheden sportvelden en het belang van goed waterbeheer
en beregenen
13.50 uur Martin Heemskerk van ASC sports & water vertelt over het belang van
  waterberging, mogelijkheden en ontwikkelingen
14.10 uur Waterschap vertelt over wet- en regelgeving watergeven, buffering,
  buffering, diepinfiltratie en alles wat er bij komt kijken
14.30 uur Beheer in praktijk: bekijken van de sportvelden
15.00 uur Afsluitende borrel

Kosten en aanmelding:

Gratis voor gemeentelijke leden van Stadswerk en leden van de CoP Chemievrij beheer, €35,- voor overige leden van Stadswerk, €75,- voor niet leden. De bedragen zijn exclusief btw.

Meer informatie

sep
27
wo
2023
Vakbeurs Openbare Ruimte 2023
sep 27 @ 09:00 – sep 28 @ 17:00

De openbare ruimte is de huiskamer van Nederland. En die huiskamer is nu eenmaal dichtbevolkt. We claimen dus met velen die beperkte ruimte en stellen er ook nog eens hoge kwaliteitseisen aan. Daarom staat Jaarbeurs Utrecht ieder jaar voor twee dagen volledig in het teken van openbare ruimte.

Bespaar zeeën van tijd

Wilt u weten welke nieuwe producten, diensten, innovaties en partijen voor uw werk van belang zijn? De hele markt is gedurende twee dagen op één plek voor u verzameld. Dat bespaart dus een hoop zoekwerk en losse afspraken.

Lezingen

Tijdens de beurs kunt u aanschuiven bij hoogwaardige lezingen over uiteenlopende thema’s en vraagstukken, gegeven door professionals uit het vakgebied. Zo leert u alles over de laatste trends en ontwikkelingen van de openbare ruimte.

Meer informatie

 

Het geheim van Den Helder: Landelijk congres over stedelijke vernieuwing
sep 27 @ 10:00 – 17:00
Het geheim van Den Helder: Landelijk congres over stedelijke vernieuwing @ Koninklijke Marine Stadshal

Ontwikkeling- en uitvoeringsorganisatie Zeestad organiseert een inspirerend event over stedelijke vernieuwing in uitdagende omstandigheden. Meer dan 20 sprekers van buiten en binnen de regio Kop van Noord-Holland vertellen, reflecteren en becommentariëren hoe Den Helder, een middelgrote stad met grootstedelijke problematiek, na 15 jaar investeren op economisch, cultureel en sociaal is opgebloeid. De voormalige krimpgemeente is in trek om te ondernemen, wonen, werken en verblijven. Wat zijn de lessen voor andere gemeenten in Nederland?

Kom en ervaar zelf hoe een centrumgemeente toekomstbestendig kan vernieuwen, de woningbouwopgave weet te versnellen, en de regio mee laat profiteren. Ontdek hoe Zeestad in opdracht van gemeente en provincie met een meervoudige ambitie vanuit het Uitwerkingsplan Stadshart al jarenlang met stadspartners consequent werkt aan economische versterking: door meer diversiteit in woningaanbod, het creëren van een aantrekkelijker binnenstad, het cultuur en erfgoed te versterken, jonge ‘eigen’ mensen te boeien en binden, zelfs hogere-inkomensgroepen te verleiden zich te vestigen.

Opzet dag

Het congres op 27 september in Theater De Kampanje biedt inhoud en verdieping over hoe je een stad economisch, cultureel en sociaal weer vitaal kunt maken. In de middag bezoeken de deelnemers een aantal gerealiseerde projecten van stadspartners in de binnenstad en in het maritieme district Willemsoord. Daarnaast behandelen landelijke netwerkverenigingen op uitnodiging actuele thema’s die spelen in elke stad en regio in Nederland. Denk aan M50 Middelgrote Gemeenten, kennisplatform DNWS, de Nationale Retailagenda en KERN Centrum voor Vastgoedprofessionals.

De inspiratiedag in theater De Kampanje op Willemsoord wordt feestelijk afgesloten met een netwerkborrel om ervaringen en ideeën uit te wisselen met bedrijven, overheid, bestuurders van gemeenten, de rijksoverheid en provincies, onderwijs- en culturele instellingen en praktijkprofessionals uit het vastgoed, financiering, retail, woning- en stedenbouw.

Schrijf u in en neem uw collega(‘s) en eigen ervaringen met stedelijke vernieuwing mee naar Den Helder, stad aan zee. Het volledige programma, inclusief de projectbezoeken op locatie en de onderwerpen van de workshops, zal eind mei bekend gemaakt worden.

Het congres kent een maximale bezelng van 200-250 deelnemers. Zeestad nodigt haar relaties in de regio Kop van Noord-Holland en stadspartners uit om zich gratis te registreren zolang de voorraad strekt. De vijf participerende landelijke netwerkorganisaties attenderen hun leden en deelnemers op de mogelijkheid zich met €50,- te registreren voor deelname. Niet-leden betalen €200,- exclusief 21% btw.

okt
3
di
2023
Nationaal Voetgangerscongres 2023
okt 3 hele dag

Op dinsdag 3 oktober 2023 vindt het Nationaal Voetgangerscongres plaats in Amsterdam. Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat.

Ruimte maken voor de voetganger

Het thema van het Nationaal Voetgangers 2023 is Ruimte maken voor de voetganger. Lopen heeft een vlucht genomen. We wandelen meer, er is volop belangstelling voor ontwerpen volgens de STOMP-principes en de voetganger verovert een plek in beleidsplannen. De stap van papier naar uitvoering is soms ingewikkelder dan gedacht. Ook voetgangersbeleid is makkelijker gezegd, dan gedaan. Wat betekent het eigenlijk, als je ‘stappen’ op één zet? Hoe werk je dat uit?  Soms wringt het. Ruimte voor de voetganger is immers minder ruimte voor iets anders.  Laten we ruimte maken voor de voetganger. Hoe? Dat bespreken we graag op het Nationaal Voetgangerscongres.

Meer informatie

okt
11
wo
2023
Masterclass Slagvaardige Participatie
okt 11 @ 08:45 – 14:00

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, met alle participatie die erbij komt kijken. Ben je een ontwikkelaar, ontwerper, stedenbouwkundige, bouwer, aannemer of architect en heb je het participatieproces nog niet helemaal in je vingers? De Masterclass “Slagvaardige Participatie” is echt iets voor jou!

Hier komt de omgeving

  • Jouw initiatief heeft grote impact op de omgeving. Hoe ga je om met de weerstand?
  • Bij de aanbesteding weegt participatie van de omgeving extra mee. Hoe win je de opdracht?
  • Voor een participatieplichtige bopa vraag je vergunning aan. Hoe betrek je de omgeving?
  • Twee wijkbewoners verrijken je bouwteam. Hoe ga je om met hun inbreng?
  • Jouw stedenbouwkundige visie raakt heel veel bewoners. Hoe hoor je de stille meerderheid?
  • Met een goed participatieplan maak je het verschil. Dan telt de omgeving echt mee.

Participatie

De Omgevingswet beschrijft participatie als: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit.’ Belanghebbenden zijn in de Omgevingswet breder gedefinieerd dan onder de Wro: burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.

Omgevingsdialoog

Participatie heet in de Omgevingswet ook wel de omgevingsdialoog. Het goede gesprek voeren met de omgeving over een ruimtelijke ontwikkeling. Maar ja, wie is de omgeving, hoe betrek je de verschillende partijen, bewoners en omwonenden. Hoe ga je om met het tempo van de wijk en haal je toch je planning? Wat doe je met tegenstanders en actiegroepen en hoe houd je de regie? Sta je open voor de inbreng van de omgeving? Ben je transparant in de terugkoppeling en het verslag?

Al deze Hoe Dan vragen behandelen we in de Masterclass “Slagvaardige Participatie”. Zo wordt de omgevingsdialoog echt waardevol voor jouw project.

Meer informatie

Nationale Groendag 2023
okt 11 @ 10:00 – 16:30

Gemeente Arnhem, Stichting Steenbreek en de provincie Gelderland houden op 11 oktober de Nationale Groendag 2023 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De belangrijkste vraag die centraal staat is: hoe vergroenen we radicaal in de verdichte stad?   

“De opgaven voor steden zijn gigantisch”, zegt directeur Roel van Dijk van Stichting Steenbreek. Dat is dé landelijke kennis- en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van de leefomgeving. “Er zit zeker een spanningsveld tussen de woningbouwopgave en de vergroening. Dat laatste is goed voor de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Beide opgaven staan hoog op de agenda van gemeenten en provincies, maar hoe geef je er handen en voeten aan? Hoe houd je in de toekomst een gemeente leefbaar als het gaat om stedelijke ontwikkeling?” Groenprofessionals, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en bestuurders komen tijdens het congres bijeen om met elkaar te sparren over dat soort actuele vraagstukken.

Sprekers:

Natuurwaarden bij nieuwbouw
Eén van de sprekers is Onno Dwars. Als CEO van Ballast Nedam Development verlegt Dwars grenzen, met als ultiem doel de wereld tot een betere plek maken. Hij maakt onderdeel uit van een  vooruitstrevende generatie groene leiders. Dwars gaat onder andere in op het belang van groen. En: hoe zorg je ervoor dat de natuurwaarden in een stad er bij nieuwbouw niet op achteruitgaan?

Grondlegger 3-30-300-regel
Cecil Konijnendijk, oprichter van het Nature Based Solutions Institute, is grondlegger van de 3-30-300-regel. Daarbij kijk je eerst of je vanuit elke woning drie bomen ziet. Dan bepaal je of 30 procent van een wijk in de schaduw van een boom valt en vervolgens of er vanuit elke woning op 300 meter afstand een verkoelend parkje is. Ontzettend belangrijk voor de mentale gezondheid en de leefbaarheid, maar hoe gaan we met die regel om als de ruimte zo schaars is?

Radicaal vergroenen
Het dagvoorzitterschap van het event is in handen van Sophie Stravens. Landschapsarchitect Adriaan Geuze, directeur van West 8, pleit tijdens het congres voor radicale vergroening. Dit doet hij wel steeds met mededogen voor het “knoeien wat we met z’n allen doen”. Want juist dat knoeien heeft in zijn ogen veel potentie en kan mooi zijn. Hij constateert ook dat een groen landschap essentieel is om als stad aantrekkelijk te blijven.

Meer informatie

nov
1
wo
2023
Nationaal Verkeerskundecongres 2023
nov 1 – nov 2 hele dag

Kom ook verbinden, praten, discussiëren en elkaar ontmoeten tijdens hét congres voor en door verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals! Volg een boeiend programma vol nieuwe inzichten, bezoek sessies gebaseerd op papers geschreven door jouw vakgenoten. We ontmoeten je graag op 2 november 2023 tijdens Nationaal Verkeerskundecongres, met op 1 november het precongres. De gastheer is dit jaar de Vervoerregio Amsterdam.

Grensverleggend groeien 

Het thema van deze editie is Grensverleggend groeien. Hoe houden we de stad en het omliggende gebied bereikbaar? Hoe geven we letterlijk en figuurlijk de ruimte aan iedereen, zonder daarbij in te leveren op leefbaarheid of duurzaamheid? De mobiliteitsopgave waar we voor staan heeft een groot sociaal aspect. Het moet anders. Er zijn immers grenzen aan de groei. Maar, diezelfde groei is wel een feit. Daarom zetten wij in op grensverleggend groeien. Daarmee werken we niet alleen aan oplossingen voor de problemen van nu, maar kijken we ook vooruit. Zodat het over tien jaar ook nog prettig en makkelijk bewegen is. Dit moeten we samen doen. 

nov
30
do
2023
Congres Natuurlijk 2023
nov 30 hele dag

Koplopers, twijfelaars, sceptici … iedereen is welkom op de feestelijke jubileumeditie van Congres Natuurlijk. We gaan een dag met elkaar aan de slag met inspirerende voorbeelden, kritische vragen, slimme oplossingen, praktische bezwaren, waardevolle lessen, nieuwe inzichten en frisse energie. Dat brengt ons allemaal verder.

Reserveer dus ook een van de beschikbare tickets. En dan bepalen we graag aan het eind van de dag waar jij staat.

Zo zie je dag eruit

Met jaarlijks meer dan 400 enthousiaste deelnemers is Congres Natuurlijk dé ontmoetingsplek voor mensen die meer willen weten over natuurinclusief bouwen. Door de festivalachtige opzet stellen ze eenvoudig op basis van hun eigen interesses hun ideale dag samen. Met een mix van kennis, netwerk, ontspanning, inspiratie en concrete adviezen. Op elk moment van de dag kun je kiezen uit keynotes, praktijk- en kennissessies, excursies, speedconsults, ontwerpateliers, innovaties en meer.

Meer informatie

apr
17
wo
2024
Nationale Klimaat Expo 2024
apr 17 @ 09:00 – apr 18 @ 16:00

Nationale Klimaat Expo is een nieuw tweedaags evenement met een voor beurzenland unieke opzet. Sleutelwoorden zijn duurzaam, circulair en innovatief, maar het gaat vooral over oplossingen.

In de oorspronkelijke opzet als Vakbeurs Klimaat stonden de producten en diensten verspreid over de beursvloer. Bij de Nationale Klimaat Expo presenteren bedrijven hun producten en diensten samen met collega’s uit de markt in meerdere paviljoens.

Meer informatie