Agenda

mei
25
za
2024
Slimme Stad Parade
mei 25 @ 10:00 – 17:00

Er zijn zoveel smartcity-initiatieven dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 25 mei 2023 in  ‘s-Hertogenbosch alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme oplossingen er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van ‘s-Hertogenbosch en laat je inspireren!

We starten om 11.00 uur met het officiële programma met een welkomstwoord door de provincie Noord-Brabant en de voorzitters van de twee stuurgroepen. Daarna volgen er pitches tot in de middag. Om 14.45 uur hebben we een theoretische break met professor Albert Meijer over hoe je innovatieve samenwerkingen opschaalt. Een onderwerp dat heel belangrijk is voor beide City Deals en alle andere smartcityinitiatieven.

Meer informatie

jun
20
do
2024
Conferentie Nederland voor Toekomstige Generaties
jun 20 hele dag

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert de Rli in Utrecht een sprankelende conferentie rond de vraag: welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties.

Waar en hoe wonen de toekomstige generaties in Nederland? Wat voor werk doen ze? Waar genieten ze van natuur? De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie. Tegelijkertijd hebben besluiten die we de op korte termijn (niet) nemen – over de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen, de hervorming van de landbouw en onze economie – grote gevolgen voor Nederland in 2070 en daarna.

Over deze urgente keuzes gaan deelnemers op donderdag 20 juni met elkaar in gesprek. Deelnemers komen uit politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Programma

Met inspirerende lezingen, panels en video’s nodigen we de deelnemers uit om met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan. Het programma is opgebouwd in drie gespreksrondes:

  • Ruimtelijke keuzes in een veranderend klimaat: Waar wonen, werken en recreëren we in een warmer, droger en natter Nederland met een stijgende zeespiegel? Welke ruimtelijke keuzes moeten we op korte termijn juist wel of vooral niet maken met het oog op de toekomst?
  • Economische keuzes voor een duurzame toekomst: Welke economie past bij het Nederland van de toekomst? Hoe verdelen we de schaarse ruimte, hoe sturen we op (demografische en/of economische) groei en hoe helpt technologie onze toekomstige welvaart?
  • Sociale keuzes voor een ongedeelde samenleving: Hoe creëren we een veerkrachtige samenleving die de grote transities zowel kan opvangen als vormgeven? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor voorzieningen in steden en in regio’s of voor verschillen tussen groepen in de samenleving?

Meer informatie

okt
15
di
2024
MOVE24 Het event voor de beweegvriendelijke omgeving
okt 15 hele dag

Een beweegvriendelijke leefomgeving is een omgeving die uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen en die op die manier een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van mensen. Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee staat ook beweegvriendelijkheid hoog op de agenda.

Hoe richt je de leefomgeving zo beweegvriendelijk mogelijk in? Het plaatsen van een wipkip of fitnesstoestel is niet voldoende. Maar wat kan je wel doen? Wie betrek je erbij? Hoe zorg je ervoor dat de plannen die je bedenkt de gewenste uitwerking hebben? Hoe meet je de resultaten?

Aan het programma wordt momenteel de eerste hand gelegd. Je kunt denken aan de volgende onderwerpen:

  • De beweegvriendelijke leefomgeving in de Omgevingswet
  • Ruimtelijk en sociaal domein: samen optrekken
  • Hardware, software en orgware
  • Er moet al zo veel, hoe krijg ik beweegvriendelijkheid hoog op de agenda?
  • Meeliften op andere opgaven
  • Succesvolle voorbeeldprojecten

Meer informatie