Adverteren op De Openbare Ruimte en in Stadswerk Magazine

Stadswerk magazine is hét vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de openbare ruimte, zowel in (grote) steden als landelijke gemeenten. Met veel aandacht voor alle aspecten van ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte. Van wet- en regelgeving, via ontwerp en ruimtelijke plannen tot producten en materialen. Natuurlijk is er veel ruimte voor concrete cases, zoals het ‘postzegelpark’ of het nieuwe fenomeen ‘ontbouwen’. Ieder nummer bevat een Product & Materiaal special, bijvoorbeeld over tuin, park- en straatmeubilair of verkeer en mobiliteit.

Vereniging Stadswerk merkt dat er bij haar leden (veelal gemeenteambtenaren op beslisniveau) enorm veel behoefte is om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om dat mogelijk te maken verschijnt Stadswerk Magazine 10x per jaar.

De lezers van Stadswerk magazine

Stadswerk Magazine wordt verspreid onder de beslissers en beleidsmakers m.b.t. de openbare ruimte van de Nederlandse gemeenten. De lezerskern van Stadswerk magazine bestaat uit ambtenaren werkzaam bij gemeentes. Zij houden zich bezig met ontwikkeling, inrichting en/of beheer van de openbare ruimte. Het merendeel is (mede)beslissingsbevoegd over de aanschaf van producten. Zij lezen Stadswerk magazine om bij te blijven in hun vakgebied. Lezers waarderen de inhoud van Stadswerk magazine hoog, met een 7,5.  Bereik: 30.000 lezers.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Stadwerk Magazine bericht uiteraard in ieder nummer over de openbare ruimte. En jaarlijks één keer extra uitgebreid bij dit alles omvattende thema. We blikken alvast vooruit naar deze editie die op 14 september verschijnt! Hier vindt u extra informatie over deze speciale editie.

Het meest gewaardeerde nummer van het jaar sluit uiteraard perfect aan bij de Vakbeurs Openbare Ruimte. Dit jaar in de Jaarbeurs op 22 & 23  september!

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en prijzen om te adverteren op DeOpenbareRuimte.nu of in Stadswerk Magazine? Neemt u dan contact met Henk Lorsé  (per email of telefoon 030 6933192)