terug

ABN AMRO: ‘Bouw moet grote bijdrage leveren aan schone stad’

Hoogste punt van nieuwbouwwijk Landhof (bron: VVA)
bron: VVA

Economen van ABN AMRO vinden dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet worden. De bouw kan daar een grote bijdrage in zijn. Dit constateren de economen in een nieuw rapport. De laatste jaren zijn er goede stappen gezet richting het verlagen van de uitstoot van verkeer en een schonere stap zoals de tekening van de Green Deal Bouwlogistiek. Maar dat is onvoldoende zeggen ze.

Grotere groei verstedelijking

De verstelijking neemt sneller toe dan verwacht. Een groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Plannen voor herontwikkeling van de binnenstad en oude wijken worden dan ook in een sneltempo gerealiseerd. De verstedelijking heeft ook invloed op andere vervuilende sectoren, zoals de horeca. Bovendien wordt er meer online besteld, waardoor het aantal pakketbezorgers toeneemt. De onderzoekers vinden dat daarom de uitstoot van CO2, NoX en fijnstof nog sneller teruggedrongen moet worden.

Verzameling van materiaal op één punt

De bouw van een van de sectoren dat verantwoordelijk is voor de meeste CO2-uitstoot kan een grote bijdrage leveren. Bij bouwprojecten kan de stroom aan goederen beperkt worden door een makkelijk bereikbaar punt in de stad te benoemen tot verzamelplek van alle bouwmaterialen. Vanuit dat punt kan al het materiaal naar de verschillende bouwplaatsen vervoerd worden.

Winst behalen op het logistieke proces

‘De Trip’ in Utrecht toonde aan hoeveel winst er te behalen valt voor alle betrokkenen als er vanaf het begin centraal regie genomen wordt op het logistieke proces. Momenteel zijn er negen proeftuinen opgezet. Volgens het rapport zou dit de standaard moeten worden voor de komende bouwprojecten. Bouwers (regie), toeleveranciers en logistiek (uitvoering) en data-analisten werken samen. Gecombineerd met een aangepast bouwbesluit en vergunningen die ruimte bieden voor deze duurzame aanpak, zo meldt het rapport.

Bron: Cobouw


Bekijk ook deze items