terug

Stedelijk Interieur Congres 2024

Wanneer:
20 juni, 2024 @ 09:30 – 16:15 Europe/Amsterdam Tijdzone
2024-06-20T09:30:00+02:00
2024-06-20T16:15:00+02:00
Waar:
Rozet
Kortestraat 16
6811EP
Arnhem
Kosten:
€ 425,00
Contact:
ELBA\REC
033 87 00 100

De urgentie is groot om de stedelijke leefomgeving klimaatrobuust en leefbaarder in te richten. Nu al worden bepaalde delen van de stad flink blootgesteld aan hitte en andere effecten van klimaatverandering, met uiteenlopende schade tot gevolg. Denk daarbij aan naoorlogse woonwijken, stadscentra en stedelijke werkgebieden. Nu ingrijpen voorkomt onnodige nevenschade later. Bovendien: effectieve ingrepen maken de publieke ruimte voor de langere termijn meer uitnodigend, voor ontmoeting en beweging.

Voor de 20e maal organiseert vakblad Stedelijk Interieur op donderdag 20 juni het Stedelijk Interieur Congres. Deze jubileum-editie organiseren wij in samenwerking met gaststad Arnhem, de NVTL en Stichting Steenbreek. Tijdens het congres staan gebiedsopgaven centraal, met een klimaatrobuuste en comfortabele stad voor iedereen als uitgangspunt. Nu, in 2030 en in 2050.

Op het congres gaan we in op de volgende vragen:

  • Welke stakeholders zijn cruciaal in gebiedsopgaven voor een klimaatrobuuste en comfortabele stad?
  • Hoe zorg je voor draagvlak bij hen voor investeringen een comfortabele en klimaatrobuuste stad, die het verblijf in de stad aangenamer maken?
  • Hoe kun je noodzakelijke klimaatinterventies zo optimaal mogelijk verknopen aan andere opgaven, waaronder sociale opgaven in woonwijken?
  • Hoe verhouden groen en rood zich tot elkaar als het gaat om het verminderen van gezondheidsschade door hittestress, en hoe kan dit leiden tot nieuwe ontwerpoplossingen?
  • Hoe haal je méér klimaatwinst uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering?
  • Welke andere ruimtelijke ingrepen helpen om hitte te dempen, bijvoorbeeld stromend water, wind, of slimme stedenbouwkundige oplossingen?
  • In hoeverre kan de gemeente als bevoegd gezag regels stellen en investeringen van derden afdwingen; wat kan de gemeente zelf doen?

Samenwerking is cruciaal om onze steden toekomstbestendig te maken. Dat begint op gebiedsniveau, met beleidsmakers, ontwerpers (landschapsarchitecten en stedenbouwers), inrichters en beheerders en last but nog least: eigenaren en investeerders. Op gebiedsniveau komen deze strategische partners elkaar letterlijk tegen.

Tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres mikken we zoals altijd op hoe-vragen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden van gebiedsaanpakken in de praktijk geven we deelnemers handvaten mee om in hun eigen omgeving toe te passen.

Meer informatie