Agenda

mei
25
za
2024
Slimme Stad Parade
mei 25 @ 10:00 – 17:00

Er zijn zoveel smartcity-initiatieven dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 25 mei 2023 in  ‘s-Hertogenbosch alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme oplossingen er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van ‘s-Hertogenbosch en laat je inspireren!

We starten om 11.00 uur met het officiële programma met een welkomstwoord door de provincie Noord-Brabant en de voorzitters van de twee stuurgroepen. Daarna volgen er pitches tot in de middag. Om 14.45 uur hebben we een theoretische break met professor Albert Meijer over hoe je innovatieve samenwerkingen opschaalt. Een onderwerp dat heel belangrijk is voor beide City Deals en alle andere smartcityinitiatieven.

Meer informatie

mei
29
wo
2024
Stadswerk Studiereis Lille, Frankrijk
mei 29 – mei 31 hele dag
Stadswerk Studiereis Lille, Frankrijk @ Lille, Frankrijk

Jaarlijks organiseert Stadswerk met partnerorganisaties een studiereis om de openbare ruimte in andere gebieden te onderzoeken. Dit jaar reizen we eind mei af naar Lille Metropole. Deze studiereis is voor iedereen die zich bezighoudt met klimaatvraagstukken, duurzaamheid en openbare ruimte.

Gemeentelijke deelnemers aan de studiereis kunnen op de tweede dag deelnemen aan een kennisuitwisselingsprogramma met de Franse steden Nantes, Bordeaux, Parijs, Dijon, Amiens en natuurlijk Lille. Dit is een vervolg op de succesvolle kennisuitwisseling die in 2022 plaatsvond op de Floriade.

Deze studiereis organiseren we samen met Stichting RIONED, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, GDO (Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling), Koninklijke NLingenieurs, de Franse Kamer van Koophandel in Nederland, Lille Metropole en de Nederlandse ambassade in Frankrijk.

Kosten

De kosten bedragen bij inschrijving t/m 15 april 2024 € 945,00 (excl. BTW) voor leden/begunstigers van Stadswerk, RIONED, Waternetwerk, GDO en NLingenieurs. Daarna bedragen de kosten voor leden/begunstigers € 1.195,00 (excl. BTW). Voor overige deelnemers bedragen de kosten € 1.495,00 (excl. BTW).

Heeft u interesse?

Deze reis is interessant voor professionals en bestuurders actief op het gebied van gebiedsontwikkeling en beheer. “U heeft een brede kennisbelangstelling en bent bereid om uw “dieptekennis” op uw specifieke vakgebied te delen met onze Franse collega’s en uw reisgenoten.” Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Verzeker u van een plaats en meld u tijdig aan.

Meer informatie

jun
5
wo
2024
Nationaal Fietscongres 2024
jun 5 – jun 6 hele dag

Het Nationaal Fietscongres is er om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken maar vooral elkaar te inspireren. Al sinds 2012 komen fietsprofessionals uit Nederland en België samen om in een goede mix van kennis, netwerken en ontspanning de actuele vraagstukken rondom het thema fiets te bespreken.

We ontmoeten je graag op 5 en 6 juni 2024 op de volgende editie van het Fiets(pre)congres! Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag zijn gastheer en het thema is ‘Fiets en voel je vrij’.

Meer informatie

jun
20
do
2024
Conferentie Nederland voor Toekomstige Generaties
jun 20 hele dag

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert de Rli in Utrecht een sprankelende conferentie rond de vraag: welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties.

Waar en hoe wonen de toekomstige generaties in Nederland? Wat voor werk doen ze? Waar genieten ze van natuur? De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie. Tegelijkertijd hebben besluiten die we de op korte termijn (niet) nemen – over de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen, de hervorming van de landbouw en onze economie – grote gevolgen voor Nederland in 2070 en daarna.

Over deze urgente keuzes gaan deelnemers op donderdag 20 juni met elkaar in gesprek. Deelnemers komen uit politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Programma

Met inspirerende lezingen, panels en video’s nodigen we de deelnemers uit om met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan. Het programma is opgebouwd in drie gespreksrondes:

 • Ruimtelijke keuzes in een veranderend klimaat: Waar wonen, werken en recreëren we in een warmer, droger en natter Nederland met een stijgende zeespiegel? Welke ruimtelijke keuzes moeten we op korte termijn juist wel of vooral niet maken met het oog op de toekomst?
 • Economische keuzes voor een duurzame toekomst: Welke economie past bij het Nederland van de toekomst? Hoe verdelen we de schaarse ruimte, hoe sturen we op (demografische en/of economische) groei en hoe helpt technologie onze toekomstige welvaart?
 • Sociale keuzes voor een ongedeelde samenleving: Hoe creëren we een veerkrachtige samenleving die de grote transities zowel kan opvangen als vormgeven? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor voorzieningen in steden en in regio’s of voor verschillen tussen groepen in de samenleving?

Meer informatie

Stedelijk Interieur Congres 2024
jun 20 @ 09:30 – 16:15

De urgentie is groot om de stedelijke leefomgeving klimaatrobuust en leefbaarder in te richten. Nu al worden bepaalde delen van de stad flink blootgesteld aan hitte en andere effecten van klimaatverandering, met uiteenlopende schade tot gevolg. Denk daarbij aan naoorlogse woonwijken, stadscentra en stedelijke werkgebieden. Nu ingrijpen voorkomt onnodige nevenschade later. Bovendien: effectieve ingrepen maken de publieke ruimte voor de langere termijn meer uitnodigend, voor ontmoeting en beweging.

Voor de 20e maal organiseert vakblad Stedelijk Interieur op donderdag 20 juni het Stedelijk Interieur Congres. Deze jubileum-editie organiseren wij in samenwerking met gaststad Arnhem, de NVTL en Stichting Steenbreek. Tijdens het congres staan gebiedsopgaven centraal, met een klimaatrobuuste en comfortabele stad voor iedereen als uitgangspunt. Nu, in 2030 en in 2050.

Op het congres gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke stakeholders zijn cruciaal in gebiedsopgaven voor een klimaatrobuuste en comfortabele stad?
 • Hoe zorg je voor draagvlak bij hen voor investeringen een comfortabele en klimaatrobuuste stad, die het verblijf in de stad aangenamer maken?
 • Hoe kun je noodzakelijke klimaatinterventies zo optimaal mogelijk verknopen aan andere opgaven, waaronder sociale opgaven in woonwijken?
 • Hoe verhouden groen en rood zich tot elkaar als het gaat om het verminderen van gezondheidsschade door hittestress, en hoe kan dit leiden tot nieuwe ontwerpoplossingen?
 • Hoe haal je méér klimaatwinst uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering?
 • Welke andere ruimtelijke ingrepen helpen om hitte te dempen, bijvoorbeeld stromend water, wind, of slimme stedenbouwkundige oplossingen?
 • In hoeverre kan de gemeente als bevoegd gezag regels stellen en investeringen van derden afdwingen; wat kan de gemeente zelf doen?

Samenwerking is cruciaal om onze steden toekomstbestendig te maken. Dat begint op gebiedsniveau, met beleidsmakers, ontwerpers (landschapsarchitecten en stedenbouwers), inrichters en beheerders en last but nog least: eigenaren en investeerders. Op gebiedsniveau komen deze strategische partners elkaar letterlijk tegen.

Tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres mikken we zoals altijd op hoe-vragen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden van gebiedsaanpakken in de praktijk geven we deelnemers handvaten mee om in hun eigen omgeving toe te passen.

Meer informatie

sep
23
ma
2024
Future Green City 2024 World Congress
sep 23 – sep 26 hele dag

Van 23 tot 26 september 2024 delen ruim 4000 experts uit de hele wereld hier vier dagen lang hun passie en kennis over de leefbare groene stad met toekomst.

Het Future Green City World Congres is een initiatief van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Zij brengen in Utrecht de werelden van groen en civiele techniek samen, in samenwerking met World Urban Parks (WUP) en de International Federation of Municipal Engineers (IFME). Het congres verbindt bouw, groen, infra en water. Door verschillende oplossingen te laten zien en door netwerken in deze domeinen met elkaar te verbinden bouwen we samen aan een stad met toekomst.

Stadswerk, VHG en de gemeente Utrecht tekenen voor de organisatie en heten u van harte welkom in het Beatrix Theater in Utrecht. Vier dagen lang is dit dé plek om de beste sprekers te horen en de meest inspirerende voorbeelden zien van groene transformaties van de steden uit de hele wereld. En bovenal: hier kun je in gesprek gaan met vakgenoten uit alle delen van de wereld.

Meer informatie

sep
25
wo
2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
sep 25 @ 09:00 – sep 26 @ 16:00

De openbare ruimte is de huiskamer van Nederland. En die huiskamer is nu eenmaal dichtbevolkt. We claimen dus met velen die beperkte ruimte en stellen er ook nog eens hoge kwaliteitseisen aan. Daarom staat Jaarbeurs Utrecht ieder jaar voor twee dagen volledig in het teken van openbare ruimte.

Bespaar zeeën van tijd

Wilt u weten welke nieuwe producten, diensten, innovaties en partijen voor uw werk van belang zijn? De hele markt is gedurende twee dagen op één plek voor u verzameld. Dat bespaart dus een hoop zoekwerk en losse afspraken.

Lezingen

Tijdens de beurs kunt u aanschuiven bij hoogwaardige lezingen over uiteenlopende thema’s en vraagstukken, gegeven door professionals uit het vakgebied. Zo leert u alles over de laatste trends en ontwikkelingen van de openbare ruimte.

Meer informatie

okt
10
do
2024
Nationaal Voetgangerscongres 2024
okt 10 hele dag

Het Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Mobiliteitsprofessionals die zich bezighouden met alles voor en over voetgangers komen op dit jaarlijkse congres samen. Dit jaar in Nijmegen. We vieren samen de successen die we geboekt hebben in Nijmegen, en in tal van andere gemeenten, bij de Citydeal Ruimte voor Lopen.

Het vieren van successen is fantastisch, en om wandelen een prominentere rol te laten spelen in onze leefomgeving, hebben we extra energie, versterkte samenwerking, innovatieve ideeën en meer massa nodig. Het is zaak om de volgende stappen te zetten. Groot en klein. Elke stap telt. De kennis en inspiratie van koplopers is onmisbaar, net als de samenwerking met anderen voor wie lopen ook van groot belang is óf zou moeten zijn. We hebben elkaar nodig om meters te maken; om lopen als vanzelfsprekendheid mee te nemen in alle ruimtelijke plannen. Ontdek de kracht van elke stap op 10 oktober tijdens het Nationaal Voetgangerscongres 2024.

Meer informatie

okt
15
di
2024
MOVE24 Het event voor de beweegvriendelijke omgeving
okt 15 hele dag

Een beweegvriendelijke leefomgeving is een omgeving die uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen en die op die manier een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van mensen. Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee staat ook beweegvriendelijkheid hoog op de agenda.

Hoe richt je de leefomgeving zo beweegvriendelijk mogelijk in? Het plaatsen van een wipkip of fitnesstoestel is niet voldoende. Maar wat kan je wel doen? Wie betrek je erbij? Hoe zorg je ervoor dat de plannen die je bedenkt de gewenste uitwerking hebben? Hoe meet je de resultaten?

Aan het programma wordt momenteel de eerste hand gelegd. Je kunt denken aan de volgende onderwerpen:

 • De beweegvriendelijke leefomgeving in de Omgevingswet
 • Ruimtelijk en sociaal domein: samen optrekken
 • Hardware, software en orgware
 • Er moet al zo veel, hoe krijg ik beweegvriendelijkheid hoog op de agenda?
 • Meeliften op andere opgaven
 • Succesvolle voorbeeldprojecten

Meer informatie