terug

Amsterdamse lucht steeds schoner

Amsterdam zet al jaren in op een schonere lucht, en met succes. De luchtkwaliteit in Amsterdam is vorig jaar verder verbeterd en voldoet nu in de hele stad aan de wettelijke Europese grenswaarden. Daarnaast kent Amsterdam in 2020 geen knelpunteneer, waarmee de gemeente een belangrijke mijlpaal bereikt. Dit blijkt uit de nieuwste publicatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Wethouder De Vries (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit): ‘’Goede luchtkwaliteit is een belangrijke pijler een prettige en leefbare stad. De behaalde mijlpaal is een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. We streven ernaar om ook de nieuwe strenge luchtkwaliteitsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie te bereiken. Deze normen komen voort uit de nieuwste kennis over onze gezondheid. Dit college heeft daarom de ambitie om in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer rond te hebben rijden in Amsterdam, in 2025 worden al de eerste uitstootvrije zones ingevoerd.’’


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Amsterdam steekt veel energie in de verbetering van de luchtkwaliteit. Zo stimuleert de gemeente elektrisch vervoer en kent de stad milieuzones voor het weren van voertuigen die oude vervuilende motoren hebben. Dat beleid heeft geleid tot minder uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en roet. Naast het ingezette beleid hebben in, mindere mate, ook externe invloeden zoals weer en wind en coronamaatrelen invloed gehad op de luchtkwaliteit. Als gevolg van deze maatregelen nam onder andere het aantal voertuigkilometers op de weg sterk af. Dit maakte de lucht vorig jaar nog net even wat schoner.

Rekenmodel en metingen

De resultaten zijn terug te zien in het NSL-rapport. Het RIVM gebruikt een rekenmodel waarvoor de gegevens worden aangeleverd door het Rijk, provincie en gemeenten. De berekeningen vormen de wettelijke toetsing van de luchtkwaliteit aan de Europese grenswaarden. Deze grenswaarden worden uitgedrukt in jaargemiddelden concentraties.

Het NSL laat zien dat de norm voor NO₂-concentratie (stikstofdioxide) in Amsterdam nergens meer wordt overschreden. In 2019 waren er nog wel drie knelpunten, alle drie op de drukke straat de Stadhouderskade. Voor de andere gemonitorde stoffen (fijnstof; PM10 en PM2.5) geldt dat Amsterdam al jaren voldoet aan de EU-grenswaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de NSL-rapportage.

Foto: Unsplash


Bekijk ook deze items