terug

Autodeelconcept OnzeAuto slaat aan

Bij de term ‘smart city’ denken we logischerwijze vaak aan stedelijke gebieden maar dat is niet terecht. Ook in landelijke gebieden liggen kansen. Dat bewijst het autodeelconcept OnzeAuto, dat ontstaan is in het landelijk gebied van Noord-Brabant en nu in hoog tempo op andere plekken wordt uitgerold, in stadswijken en dorpen. Een interview met initiatiefnemer Marcel Kloprogge.

Hoe is het concept ontstaan en wat houdt het in?

Coöperatie Duurzame Energie Haaren is onder de naam Samen Slim Rijden een proef begonnen met autodelen, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en BMW. De ervaringen hebben we gebruikt om het concept van OnzeAuto op te zetten. We hebben twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste moet het concept maximaal opschaalbaar zijn. Om die reden hebben we er grote partijen bij betrokken. Ten tweede laten we maximale vrijheid aan partijen die ermee aan de slag gaan. Ze kunnen het beeldmerk van hun eigen keuze op de auto’s zetten, of helemaal geen beeldmerk.

Ook kunnen ze hun eigen auto’s en diensten inbrengen, of ons daarvoor inschakelen, wat maar de voorkeur heeft. Daarnaast bieden we ondersteuning in het voortraject. Met name een verkennend marktonderzoek maakt snel duidelijk of het in een specifi ek postcodegebied levensvatbaar is. Dat blijkt vooral voor gemeenten een zinvol beleidsinstrument. Verder faciliteren, ontzorgen en ontwikkelen we met lokale partijen alles waar men maar behoefte aan heeft.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Ons concept slaat duidelijk aan, op diverse plekken in het land is het concept in gebruik of gaat dat binnenkort gebeuren. De gebruikers zijn meestal stukken goedkoper uit dan met een auto in eigen bezit. Zeker als de eigen auto niet zo veel werd gebruikt: dan kan het een halvering van de kosten betekenen of zelfs nog een stuk meer.

Wat zou u professionals in de openbare ruimte willen meegeven?

Een goede laadpaalinfrastructuur met bijbehorende parkeerplekken is van belang. Bij sommige gemeenten is dat goed geregeld, bij andere wat minder. En verder: neem er actief aan deel. Zeker in de beginfase kan een speler als de gemeente het zetje in de goede richting geven. En blijf niet hangen in papier, van praktijkervaring leer je het meest.


Bekijk ook deze items