terug

Bomen langs watergangen in kaart

Hoe breng je alle bomen langs de kanalen in Brabant en Noord-Limburg nauwkeurig in kaart? Hoe krijg je inzicht in de onderhoudstoestand van al die bomen? En hoe breng je de urgentie voor snoei in beeld wanneer de takken van deze bomen in de profielvrije ruimte groeien? Eigenaar van al die bomen, Rijkswaterstaat, vroeg Van Doorn om dit samen met Cobra Groeninzicht in beeld te brengen.

Waar te beginnen?

Maar waar begin je, als het gaat om 180 kilometer kanaal met een buffer tot soms wel honderd meter? Volgens een eerste schatting ging het om vijftigduizend bomen en twee miljoen vierkante meter bos. Dan stuur je geen landmeter op pad die de boel inmeet en later nog eens een inspecteur die alle boomkenmerken opneemt. Dat moest slimmer kunnen!

Slim karteren, efficiënter beheren

Bij Van Doorn wisten ze dat ze bij Cobra Groeninzicht vaker met dit bijltje hadden gehakt: “Bij Cobra Groeninzicht hebben ze verstand van bomen én data.” Van Doorn vroeg Cobra Groeninzicht of het mogelijk was om de positie van de bomen, hun onderhoudstoestand én hun takken in de profielvrije ruimte geautomatiseerd in kaart te brengen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Stoplichtenmodel

“Dat was zeker mogelijk.” was de reactie van Cobra Groeninzicht. “Om de opdracht te laten slagen, was een zeer nauwkeurige gebiedsdekkende LiDAR-inmeting nodig. Cobra Groeninzicht werkt hiervoor samen met de specialisten van Kavel 10. Door middel van een zeer geavanceerde laserscanner onder een vliegtuig werd het hele gebied nauwkeurig in kaart gebracht. Het resultaat was een puntenwolk met zeer hoge dichtheid. Vanuit die puntenwolk hebben we vervolgens álle bomen op kaart gezet en werd een ‘stoplichtenmodel’ gemaakt dat de prioriteit aangeeft voor het uitvoeren van maatregelen. Zo’n model maakt gerichter en efficiënter beheer mogelijk.

Samenwerking

Van begin tot eind werkten Van Doorn, Rijkswaterstaat en Cobra Groeninzicht nauw samen. Zo waren steeds drie disciplines aanwezig: de beheerder, de uitvoerende partij en de dataspecialisten. Hierdoor was alle kennis paraat en beschikbaar als er keuzes gemaakt moesten worden.

Winst op veel fronten

Het gebiedsdekkend inwinnen van puntenwolken met hoge resolutie betekent winst op veel fronten. Het geautomatiseerd in beeld brengen van bomen en hun onderhoudstoestand levert niet alleen objectieve informatie op voor de beheerder. Het maakt ook een verfijnde prioritering gebaseerd op het gebruik van de omgeving in relatie tot het valbereik van bomen mogelijk. Of het maken van een zeer nauwkeurig terreinmodel. Bovendien kan nauwkeurig in beeld gebracht worden wat de risico’s zijn voor dijklichamen wanneer bomen bezwijken door windworp of voor het opsporen van ecologische kansen. In dit project lag de focus op het in beeld brengen van bomen. Maar de verkregen data is voor veel meer disciplines van grote waarde! 

Tags: Bomen Groen

Bekijk ook deze items