terug

Bond van Nederlandse Architecten omgevormd naar brancheorganisatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) getransformeerd van een beroepsvereniging naar een brancheorganisatie. De BNA hoopt hiermee een verscherpte focus op het architectenbureau en een sterker profiel in de belangenbehartiging bij politiek, bouwpartners en opdrachtgevers te kunnen realiseren.

In totaal zijn er bijna 1400 architectenbureaus verenigd in de BNA, dat zichzelf omschrijft als een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. Vorig jaar september stemde de Ledenraad van de organisatie unaniem in met de transformatie, die volgens het bestuur past in de ontwikkelingen in de architectenpraktijk.

“Tegenwoordig is een ontwerp steeds meer een prestatie van het hele bureau, en niet van één architect. Dat wij als BNA in die ontwikkeling meegaan, betekent ook wat. Het is een overtuiging dat de toekomst van de branche dáár ligt: in samenwerking en co-creatie,” aldus BNA-voorzitter Willem Hein Schenk. “Het is belangrijk om vanuit die kracht de lobby verder te versterken en te professionaliseren.”

Overigens wordt de transformatie voornamelijk gezien als een formalisering van de manier waarop de BNA al langer werkt. Zo zat de organisatie al eerder namens de werkgevers, dus de architectenbureaus, aan tafel bij de cao-onderhandelingen. Desalniettemin zullen de architecten zelf altijd een belangrijke rol blijven spelen binnen het BNA, zo benadrukt Schenk: “’Zonder architecten geen architectenbureaus. De bevordering en de ontwikkeling van het architectenberoep is daarom een cruciale zaak voor een brancheorganisatie van architectenbureaus.”

Bron: Persbericht BNA
Beeld: Flickr – seier+seier


Bekijk ook deze items