terug

Column: Het prille begin van een groene revolutie

De stad van de toekomst is niet alleen slim, hij is vooral groen. Ja, ik weet het. Dit klinkt als een no-brainer. Meer groen heeft immers een positieve invloed op onze gezondheid. Het nodigt uit tot een gezonde levensstijl. Groen zorgt voor klimaatbestendige steden, wijken en dorpen én meer biodiversiteit. En groen is een uitstekende remedie tegen fijnstof en hittestress. Kortom, groen moet je doen. 

Toch is Nederland nog niet bepaald op weg om in een bloeiend groen park te transformeren. Integendeel. Het grijs van steen, beton en asfalt is nog dé steunkleur in ons stedelijk decor (uiteraard met hier en daar een plukje ‘groen omdat het moet’). Ook in veel bouwplannen komt het groen er maar al te vaak bekaaid vanaf. Ja, op artist impressions lijkt het heel wat, maar in the end is het de baksteen die wint. 

Toegegeven, er zit een schaduwkant aan het radicaal vergroenen van bestaande wijken. Groen heeft meer water nodig, en daar is in delen van ons land een tekort aan. Groen heeft ook ruimte nodig: dat ligt in onze propvolle steden lastig. Daarnaast betekent vergroening onderhoud en het opnieuw wennen aan natuur (waartoe ook reuzeberenklauwen en eikenprocessierupsen behoren). 

Toch valt er best groene winst te behalen. Een mooi voorbeeld vind ik de reconstructie van de Meerwijk in Haarlem. Met bewoners ontwikkelde de gemeente een masterplan waarin bestrating en asfalt wordt teruggebracht tot een derde van wat er nu ligt. Er ontstaat meer ruimte voor groen, bomen en bermen. Water kan beter worden opgevangen en de temperatuur wordt draaglijker in hete zomers. Bewoners moesten wel één concessie doen. Meer groen betekende minder parkeerruimte voor de deur. Maar daar kwamen ze in Haarlem samen uit. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Ook op andere plekken zie ik iets van een groene revolutie ontstaan. Zo kondigde Rotterdam dit jaar aan om 233 miljoen euro te investeren in vergroening van de stad. De Coolsingel en het Hofplein worden parkachtige promenades; langs de oevers van de Maas komt een groot park. Ik kijk er nu al naar uit! De provincie Gelderland riep de Challenge Groene Icoonprojecten in het leven. Gemeenten, ondernemers en andere partijen worden hierin uitgedaagd om hun dorp groen en klimaatslim te maken. Ook Almere, Amsterdam en Utrecht spreken hun groene ambities hardop uit. 

Tot slot wil ik een lans breken voor dak- en gevelgroen. Want de groene revolutie moet je wat mij betreft niet van onderop, maar juist van bovenaf beginnen. Zeker in steden waar ruimte schaars is. Volgens de kenners telt Nederland zo’n 400 vierkante kilometer aan daken die begroeiingproof zijn. Niet alleen verkoelend voor je woning of kantoor. Dakgroen kan uitstekend water bufferen en vertragen. Zo’n groen dak is bepaald geen novum. Waar wij daken nog volplanten met dakleer en grint, daar worden in Scandinavië daken al eeuwenlang met graszoden bedekt. Beste projectontwikkelaar, gemeente, corporatie, woningbezitter: daar zouden wij in Nederland toch ook best aan kunnen wennen? 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 3, 2021). Tekst: Bas Boonstra, Antea Group en bestuurslid van Vereniging Stadswerk

Foto: Pixabay


Bekijk ook deze items