terug

De nieuwste inzichten over infiltrerende verharding

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in 2050 klimaatrobuust zijn? Eén van de oplossingen is infiltrerende verharding, als maatregel tegen toenemende hevige regenval en droogte. Om de kennis in de markt over deze oplossing te vergroten stelt baksteenfabrikant Vandersanden het Kennisdocument ‘Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding’ gratis ter beschikking. Door middel van dit ruim 40 pagina’s tellende kennisdocument krijg je de laatste inzichten en wetenswaardigheden aangaande deze klimaatadaptieve oplossing.

Meer hevige regenval, meer hitte en meer droogte. We hebben de afgelopen zomers vaak gemerkt welke ingrijpende gevolgen de klimaatverandering op onze leefomgeving heeft. In het verleden was het credo om regenwater zo snel mogelijk af te voeren. Die filosofie is inmiddels achterhaald: we moeten proberen het water vast te houden. Te snelle afvoer van regenwater laat de natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem stagneren. Maar tijdens hevige regenbuien moet wateroverlast worden voorkomen, door verantwoorde afvoer. Dit lijkt een ‘contradictio in terminis’, maar Vandersanden ziet waterpasserende bestrating als onderdeel van de totale systeemoplossing. Voor de baksteenfabrikant staat klimaatadaptatie niet op zichzelf. Klimaatadaptatie staat in verbinding met andere belangrijke uitdagingen als klimaatmitigatie, de circulaire economie, vergroening en biodiversiteit.

Waterpasserende bestrating

Door waterpasserende bestrating infiltreert het regenwater op de plek waar het valt. In de onderconstructie kan het water ter plekke wegzakken in de bodem, tijdelijk worden opgeslagen of bijvoorbeeld vertraagd worden afgevoerd naar een wadi of het oppervlaktewater. Door het afkoppelen van het hemelwater wordt overbelasting en overstort van het rioolstelsel voorkomen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties werken ook beter als rioolwater niet verdund wordt door regenwater. Daarnaast helpt waterpasserende bestrating tegen lange periodes van droogte: door water op te vangen in de bodem blijft de grondwaterstand op peil en daalt de kans op verdroging en verzilting.

Drainflow® waterpasserende straatbakstenen

Om waterinfiltratie mogelijk te maken ontwikkelde Vandersanden Drainflow® waterpasserende straatbakstenen met een groot infiltrerend vermogen: > 1.100 l/s/ha. Dit zijn straatbakstenen met de kwaliteit van klassieke straatbakstenen én met waterinfiltrerende eigenschappen. De toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. Het is praktisch en goed in te passen in de bestaande bebouwde omgeving, juist bij gebrek aan ruimte.

De ‘Drainflow®’ straatstenen zijn in Kei- en Dikformaat leverbaar en zijn machinaal aan te brengen. Bij het Keiformaat (l x b x h: circa 210 x 104 x 80 mm) zitten er twee uitsparingen op de beide kopse zijden. Bij het Dikformaat (l x b x h: circa 206 x 67 x 80 mm) zit een afstandhouder op de kopse zijden en twee afstandhouders aan de strekzijden. Uiteraard is het ook van belang dat de opbouw van de ondergrond infiltratie mogelijk maakt.

Maatwerk

Klimaatadaptatie gaat verder dan waterpasserende bestrating in een project. Elke stadswijk en iedere dorpskern is anders. Wie wil investeren in een duurzame openbare ruimte, moet integrale systeemoplossingen toepassen die inspelen op (hyper)lokale doelen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid ruimte, de soort ondergrond, hoogteverschillen die waterstromen beïnvloeden, verharding en bebouwing, grondwaterstanden, de intensiteit van regenbuien en de jaarlijkse regenval ter plaatse.

Download het kennisdocument ‘Infiltrerende verharding’ op vandersanden.com/klimaatadaptatie


Bekijk ook deze items