terug

Deze duurzame materialen zijn ideaal voor in de tuin

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de inrichting van onze leefomgeving, en dit geldt zeker ook voor de inrichting van tuinen. Door het gebruik van duurzame materialen en inrichtingen in tuinen te stimuleren, kunnen gemeenten bijdragen aan een milieuvriendelijke en klimaatrobuuste leefomgeving. In dit artikel hebben we daarom een aantal van de belangrijkste duurzame materialen voor tuinen op een rij gezet.

Groene tuinen voor klimaatadaptatie

Groene tuinen spelen een essentiële rol in het creëren van een aangename en toekomstbestendige leefomgeving. Klimaatverandering brengt steeds grotere weersextremen met zich mee, waaronder hevige regenval en langdurige hittegolven. Groene tuinen kunnen helpen deze effecten te mitigeren.

Zo bevorderen groene tuinen de infiltratie van regenwater in de bodem, wat bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast en het aanvullen van grondwaterreserves. Planten en doorlatende materialen (zoals gras en grind) leiden water sneller naar de bodem, wat voorkomt dat regenwater rechtstreeks het riool instroomt en overstorten veroorzaakt. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden, waar immers verharde oppervlakken overheersen.

Daarnaast dragen groene tuinen bij aan het verminderen van hittestress. Planten en bomen bieden schaduw en verdampen water, wat leidt tot koeling van de omgeving. Dit effect, beter bekend als transpiratiekoeling, kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk verlagen. In contrast met stenen en beton, die warmte absorberen en vasthouden, creëren groene tuinen zo een aangename en koelere buitenruimte.

Gemeenten spelen een cruciale rol in het stimuleren van het gebruik van duurzame tuinmaterialen. Bijvoorbeeld door voorlichtingscampagnes, maar ook door subsidies en andere financiële prikkels kunnen lokale besturen helpen om de verstening van Nederlandse tuinen tegen te gaan. Samenwerking tussen overheden, professionals en burgers is hierbij de sleutel tot succes.  Hieronder bespreken we daarom de belangrijkste duurzame tuinmaterialen en hoe gemeenten het gebruik daarvan kunnen stimuleren.

Inheemse beplanting

Het gebruik van inheemse planten in tuinen is een duurzame keuze die biodiversiteit bevordert en watergebruik vermindert. Inheemse planten zijn aangepast aan het lokale klimaat en de bodem, waardoor ze minder water en onderhoud nodig hebben. Dit in tegenstelling tot meer exotische vegetatie. Deze ziet er weliswaar kleurrijk uit, maar is ook een stuk minder gastvrij voor de lokale insecten en vogels. Gemeenten kunnen het gebruik van inheemse beplanting stimuleren door voorlichting en subsidies te bieden aan particulieren die hun tuin op deze manier willen inrichten.

Permeabele bestrating

Hoe groen een tuin ook is, er zullen altijd wel verharde paden en opritten nodig zijn. In dat geval is permeabele bestrating een uitstekende duurzame keuze. Materialen zoals grind, grasstenen en waterdoorlatende klinkers laten regenwater door, waardoor de natuurlijke waterhuishouding behouden blijft. Dit voorkomt wateroverlast en draagt bij aan de grondwateraanvulling. Gemeenten kunnen het gebruik van permeabele bestrating bevorderen door regels op te stellen voor nieuwbouwprojecten en renovaties, evenals door voorbeeldprojecten in de openbare ruimte te realiseren.

Schutting van composiet

Een schutting van composiet is een duurzaam alternatief voor traditionele houten schuttingen. Composietmateriaal bestaat uit een mix van houtvezels en gerecycled kunststof, wat zorgt voor een lange levensduur en weinig onderhoud. Bovendien voorkomt het gebruik van gerecycled materiaal verdere ontbossing en afvalproductie. Gemeenten kunnen het gebruik van composietmaterialen aanmoedigen door informatiecampagnes en samenwerkingen met lokale leveranciers.

Regenwateropvangsystemen

Regenwateropvangsystemen, zoals regentonnen en infiltratiekratten, zijn effectief voor het hergebruiken van regenwater in de tuin. Dit vermindert de druk op het drinkwaternetwerk en bevordert een duurzame waterhuishouding. Gemeenten kunnen het installeren van regenwateropvangsystemen stimuleren door subsidies aan te bieden en demonstratieprojecten op te zetten in openbare ruimtes, zoals parken en schooltuinen.

Verticale tuinen

Verticale tuinen of groene muren zijn een innovatieve manier om vegetatie te integreren in stedelijke gebieden met beperkte ruimte. Deze tuinen verbeteren de luchtkwaliteit, verhogen de biodiversiteit en hebben isolerende eigenschappen, wat bijdraagt aan energiebesparing. Dit soort initiatieven voor verticale tuinen kunnen overheden faciliteren door samen te werken met architecten en stadsplanners om groene muren te integreren in nieuwe bouwprojecten en renovaties.

Composteerbare materialen

Het gebruik van composteerbare materialen voor tuinmeubilair en -accessoires is een andere duurzame optie. Materialen zoals bamboe en bio-plastic kunnen na hun levensduur eenvoudig worden gecomposteerd, waardoor ze geen afval produceren. Gemeenten kunnen het gebruik van composteerbare materialen bevorderen door voorlichting te geven over de voordelen en mogelijkheden van composteren, evenals door composteerfaciliteiten in de buurt beschikbaar te stellen.