terug

Drie maanden Nederlandse buien nodig tegen gevolgen droogte

droogte
Bron Pixabay

Dankzij de droogte van de afgelopen week heeft Nederland twee tot drie maanden typisch Nederlands weer nodig. Dat houdt in dat het weer moet gaan regenen zoals we het in ons landje gewend zijn om de landelijke droogte tegen te gaan.

Rivieren en grondwater tijdens droogte

De droogte heeft meerdere negatieve gevolgen. De aanvoer van water via de rivieren is laag, en de grondwaterstand daalt. Dit is voornamelijk merkbaar op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland.

Gevolgen langdurige droogte

Niet alleen de natuur heeft last van de droogte. Ook mensen moeten oppassen. Zo kun je niet zomaar in elk water gaan zwemmen vanwege onder andere blauwalg. De waterkwaliteit verslechtert, en de landbouwsector, industrie en scheepvaart voelen ook de negatieve gevolgen van de droogte. Zelfs de wegen lijden eronder, wat weer tot maatregelen binnen de gemeenten leiden.

Verzilting tegengaan

Daarom hebben we maatregelen nodig om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Het managementteam watertekorten had dit besloten in een landelijk crisisoverleg. Het team wil verzilting, het indringen van zout zeewater, tegengaan. Zoet water is namelijk cruciaal voor de natuur, landbouw, industrie, en het drinkwater. Daarom worden de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. De bedoeling is dat dit met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart gebeurt. Daarom gaat Rijkswaterstaat samenwerken met de scheepvaartsector om deze hinder zo veel mogelijk te beperken.

Bron: Rijksoverheid


Bekijk ook deze items