terug

En de oplossing tegen onkruid is…

Sinds het verbod op glyfosaat worstelen gemeenten met de beeldkwaliteit op bestratingen. Tot nu toe was er geen goede oplossing, de kosten zijn sterk gestegen en het alternatief voor bestrijding van onkruid is niet altijd optimaal.

Oplossing tegen onkruid

Voldoen aan beeldkwaliteit

Natuurlijk is het goed dat we geen bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken, want daarmee vervuilen we ons grondwater, wat de gezondheid van alle Nederlanders ondermijnd. Een oplossing om alle bestratingen te voegen is financieel onhaalbaar en niet elke voeg heeft voldoende elasticiteit. Daarom is er voorlopig gekozen om onkruid te branden of borstelen. Want zo voldoen gemeenten in ieder geval enkele maanden aan de gewenste beeldkwaliteit.

Helaas zal het branden of borstelen zich blijven herhalen. Nadelen zijn dat het steeds tijd en geld kost en dat het veelvuldig overlast veroorzaakt in verkeerssituaties. En bij onoplettendheid kunnen brandjes of andere gevaarlijke situaties ontstaan. Verder verstoken we op deze manier nogal wat fossiele brandstoffen, terwijl we ons best doen om de klimaatdoelen te behalen.

Andere aanpak

Volgens mij moet dat anders kunnen. Samen met TNO Delft is het bedrijf vijf jaar geleden begonnen aan de ontwikkeling van de polymeervoeg StoneFlex, met vernieuwende eigenschappen in kracht en elasticiteit. Een groot voordeel is dat StoneFlex in Nederland wordt geproduceerd, zodat gemeenten direct bij de fabrikant kunnen inkopen. Medewerkers van de gemeenten worden door Normeco opgeleid en kunnen StoneFlex snel en eenvoudig zelf verwerken.

Onkruis bestrijden bestrating

Een gemeente kan ervoor kiezen om het project in zijn geheel uit te laten voeren door Normeco, met vijf jaar garantie op de beeldkwaliteit. Als binnen die tijd er toch onkruid zou ontstaan, dan wordt dat gratis hersteld. Een gevoegde bestrating levert het gehele jaar een opgeruimde beeldkwaliteit op. Een plek om te starten met het toepassen van StoneFlex is er bijvoorbeeld een waar overlast voor het verkeer minder gewenst is.

Meer info: www.normeco.nl 

TEKST: Jack Weijers, Normeco