terug

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Er valt weer wat te kiezen

In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Stadswerk is er dit keer vroeg bij en heeft via de griffiers van de gemeenteraden een handreiking gestuurd aan de lokale politiek. 32 actiepunten voor acht maatschappelijke vraagstukken waarvoor een oplossing kan worden gevonden in de openbare ruimte. 

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ondernam Stadswerk in december 2017 een soortgelijke actie door een manifest te publiceren. Nu zijn we er wat eerder bij en publiceren we geen manifest, maar een handreiking. Stadswerkvoorzitter Gerdo van Grootheest: ‘We hebben gekozen voor een handreiking met tips en bouwstenen die lokale partijen kunnen gebruiken in hun programma’s en eventueel later in de omgevingsvisie voor de gemeente. Een aanbod in plaats van een gebod. Lokale politici zijn uitstekend op de hoogte van de lokale situatie en kunnen zelf kiezen wat voor hun gemeente het best passend is. Er bestaat niet één format, passend voor het hele land. Maar er zijn wel uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen.’ 

Tim Koehoorn, communicatiemedewerker bij Stadswerk, bekeek in de voorbereiding ook een aantal verkiezingsprogramma’s van vier jaar terug. ‘Opvallend is dat de openbare ruimte nauwelijks als zelfstandig onderwerp wordt behandeld in de verkiezingsprogramma’s die wij hebben bekeken. De focus ligt politiek gezien op andere thema’s. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om te beginnen bij de vraagstukken en dan aan te geven welke oplossingen er in de openbare ruimte liggen.’ Op zoek naar die uitdagingen hebben we vervolgens met leden uit alle delen van het land geïnventariseerd wat er zoal op ons pad komt de komende jaren. Daarbij werd ook een aantal managementvraagstukken benoemd die aandacht moeten krijgen. Dat hoort echter dan weer niet op het bordje van de gemeenteraad, dus daar komen we in een volgend Stadswerk magazine op terug. 

Maatschappelijke vraagstukken 

De lessen uit de coronapandemie vertalen zich op twee manieren in deze handreiking. Zowel de journaalbeelden als de ervaringen in eigen gemeenten hebben laten zien hoe belangrijk de openbare leefomgeving dicht bij huis is. Voor beweging met een dagelijks ommetje, en de ontmoeting met buurtgenoten. Daarnaast is er een nog verder toegenomen besef dat gezondheid een heel belangrijk goed is en dat een goed ingerichte openbare ruimte een positief effect daarop heeft. 

De openbare ruimte is de plek waar mensen zich thuis voelen. Die is herkenbaar, veilig en vertrouwd. Een plek waar mensen, maar ook maatschappelijke thema’s, elkaar ontmoeten. Het loont zich daarom om te werken aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de leefomgeving. Zo speelt groen – en in het bijzonder bomen – een belangrijke rol. Bomen zijn beeldbepalend, dragen actief bij aan de gezondheid van uw inwoners, en zijn essentieel voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken. Ook dragen veel maatregelen gericht op aanpassing aan klimaatverandering op langere termijn bij aan het behalen van de afgesproken klimaatdoelstellingen. 

Daarmee hebben we drie van de acht vraagstukken benoemd: gezondheidsbevordering, verblijfskwaliteit en vergroening van de leefomgeving. Niet verrassend is dat daarnaast klimaatadaptatie, de bodem en ondergrondproblematiek, circulaire economie, mobiliteit en de vervangingsopgave aan bod komen. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Gerdo van Grootheest: ‘In onze handreiking hebben we geprobeerd om deze onderwerpen aan te kaarten zonder te vervallen in vakjargon. Dat landt niet bij de lokale politici. Het is goed dat vanuit het verenigingsbureau kritisch is gekeken naar de taal in verschillende partijprogramma’s. Ook is aan lokale politici van uiteenlopende pluimage gevraagd om onze handreiking tegen het licht te houden. We hopen nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk de openbare ruimte is, ook voor het vestigingsklimaat voor ondernemers.’ In de aanbiedingsbrief aan de raadsleden zelf vragen we daarnaast ook aandacht voor het dagelijks beheer en onderhoud. Het kost veel geld en is vaak bij grote bezuinigingen kind van de rekening. We hebben echter benadrukt dat vroeger of later dubbel en dwars wordt betaald na forse bezuinigingen op onderhoud. In het gunstigste geval is dat in de vorm van extra kostbaar achterstallig onderhoud; in het slechtste geval door aansprakelijkheid voor (letsel)schade. 

Verdiepende webinarreeks 

‘We publiceren deze handreiking nu zonder ondersteunend magazine. In de herfst zullen we in een reeks webinars inhoudelijk dieper ingaan op de verschillende hoofdthema’s. Daarmee hopen we een groot geïnteresseerd publiek te bereiken’, aldus Tim Koehoorn. U ziet ze verschijnen in de agenda op onze website: www.stadswerk.nl. 

Acht hoofdthema’s, 32 actiepunten 

Benieuwd naar het resultaat? Op de Stadswerk-website vindt u een filmpje dat de context schetst en de handreiking met 32 actiepunten. Beschouw het als een fruitmand met punten die op te nemen zijn in een verkiezingsprogramma en eventueel de omgevingsvisie: hét document waarin elke gemeente haar ambities voor de fysieke leefomgeving bundelt. 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 4, 2021). Tekst: Maarten Loeffen, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

Foto: Steven Lek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items