terug

‘Groene daken bushokjes effectiever in groene omgeving’

In 2019 trokken media uit de hele wereld naar Utrecht vanwege een nieuwe innovatie: de groene daken op de bushokjes. Naast het bevorderen van de klimaatadaptatie, liet de gemeente deze daken ook aanleggen om meer bijen aan te trekken. Maar in hoeverre zijn deze hokjes daar nu in geslaagd? Dat hangt af van hoe groen de omgeving van de bushokjes is, zo concludeert Erik Verhagen, student Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht.

Vier jaar geleden liet de gemeente Utrecht de daken van meer dan 300 bushokjes bekleden met vetplantjes. Het doel hiervan was om de stad klimaatbestendiger te maken. Immers: groene daken bieden verkoeling, ze vangen fijnstof op en ze houden meer water vast bij extreme neerslag. Daarnaast hoopte gemeente Utrecht zo ook de biodiversiteit in de stad te bevorderen, door meer vlinders en bijen aan te trekken. Met name bijen hebben het namelijk vaak moeilijk in steden. In een bebouwde omgeving is het namelijk lastig om voldoende voedsel te verzamelen en geschikte plekken te vinden om hun nesten te bouwen. Hier zouden de groene daken echter verschil kunnen maken, aangezien de sedumplanten op de daken goed zijn voor veel nectar en pollen, waar bijen graag gebruik van maken.

Groene daken naast plantsoenen het effectiefst

Erik Verhagen onderzocht of de groene daken er ook daadwerkelijk in zijn geslaagd om meer bijen aan te trekken. Tijdens dit onderzoek kwamen er twee belangrijke patronen naar voren. In de eerste plaats dat niet alle delen van de stad even groen zijn, met name in het oude centrum waren relatief weinig groene ruimtes. Ten tweede bleek het aantal bijen dat op de groene bushokjes af kwam sterk te verschillen door de stad heen. Door deze resultaten te combineren, kwam een duidelijk patroon naar voren: dat er meer bijen te vinden waren bij de bushokjes met veel groene ruimtes in de buurt. Hoe dichter de parken of plantsoenen bij de bushokjes lagen, hoe sterker dit effect aanwezig was.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Dit onderzoek wijst er dus op dat bijen en andere bestuivers baat hebben bij het verder vergroenen van steden. Nog niet duidelijk is echter of ook het type groen hierbij verschil maakt, bijvoorbeeld of bijen beter gedijen in parken dan in moestuinen. Om dit vast te stellen, is volgens Verhagen nog verder onderzoek nodig. Wel laat deze studie zien dat groene daken de biodiversiteit het effectiefst bevorderen als ze gecombineerd worden met een groene omgeving. Hoewel het vergroenen van steden verder gaat dan alleen de biodiversiteit, kan dit zeker een nuttig inzicht zijn voor het optimaal inzetten van groene daken.  

Foto bovenaan: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items