terug

Groningen wil Europark omvormen tot gemengd stedelijk gebied

Het Groningse Europapark ontwikkelt zich steeds meer als een gemengd stedelijk gebied waar niet alleen gewerkt, geleerd en gesport wordt, maar waar ook steeds meer wordt gewoond.Aaanleiding voor de gemeente om delen van de infrastructuur aan te pakken en ook meer groen in het openbaar gebied aan te brengen. Zo wordt het Europapark een nog fijner woon- en werkgebied.

Het Europapark groeit hard. In 2022 werd appartementencomplex Bouma Estate opgeleverd. Dit jaar is Nijestee gestart met de bouw van 108 sociale huurwoningen aan de Tonkensstraat. Even verderop is Vief Kwartier in ontwikkeling waar de komende jaren, naast voorzieningen, ook ruim 300 woningen in komen. Wethouder Rik van Niejenhuis: ‘deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer bewoners komen en dat er behoefte is aan een andere inrichting van de openbare ruimte. Dit pakken wij gefaseerd aan in lijn met de groei van het Europapark.

Vier herinrichtingsprojecten

Het gaat voor nu om vier herinrichtingsprojecten: een deel van de Boumaboulevard, de Verlengde Lodewijkstraat, de Eelkemastraat en de zuid-oostkant van de Euroborg. Een groot deel van de Boumaboulevard krijgt een groene middenberm waardoor het veiliger is om over te steken en de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. De bocht in de Verlengde Lodewijkstraat om het gemeentekantoor heen wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt. Er komt ook een stoep aan beide kanten en de aansluiting met het fietspad naar het station wordt iets verlegd. Voor een deel van de Eelkemastraat is met bewoners een plan gemaakt voor vergroening van de brede stoep.

Het gebied ten zuidoosten van de Euroborg is nu nog een stenig en geen aantrekkelijk onderdeel van Europapark. Door dit gebied opnieuw in te richten krijgt Europapark er een prachtig groen gebied bij waar je heerlijk kunt verblijven en wandelen. En tegelijkertijdwordt het gebied flexibel ingerichtvoor eenveilig en uitnodigend ontvangst voor de bezoekende supporters van FC Groningen en de Euroborg. Met de herinrichting gaat ook een lang gekoesterde wens in vervulling van het college: een nieuwe fietsverbinding vanaf de Helperzoomtunnel via bedrijventerrein Zuidoost richting Meerstad.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor €6 miljoen te investeren in deze projecten. De volgende stap is het maken van een Gebiedsvisie voor de doorontwikkeling van het Europapark. Hierin wordt gekeken of er verdere aanpassingen in het verkeer nodig zijn om doorstroming te bevorderen en waar plekken zijn voor meer woningen en/of kantoren. Ook het verder verbinden van de parkzones in Europapark hoort hierbij. Begin volgend jaar gaat de gemeente hierover in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.  

Tags: Groningen

Bekijk ook deze items