terug

Helft kunstwerken openbare ruimte Utrecht verdwenen

Openbare kunst in Utrecht (bron: Wikimedia Commons - brbbl)
Openbare kunst in Utrecht (bron: Wikimedia Commons – brbbl)

Bijna de helft van alle publieke kunstwerken die de afgelopen decennia in de openbare ruimte van Utrecht werden geplaatst is inmiddels weer verdwenen, zo blijkt uit een brief van cultuurwethouder Frits Lintmeijer aan de Utrechtse gemeenteraad. Grootste oorzaken van het verlies van de kunstwerken zijn sloop, diefstal en zoekraking.

In 1954 introduceerde de gemeente Utrecht de zogeheten ‘1,5 procentregeling voor publieke gebouwen’. Hierin werd vastgelegd dat minstens 1,5 procent van het jaarlijkse nieuwbouwbudget besteed moest worden aan kunst in de openbare ruimte. Met dit geld zijn er in de afgelopen 59 jaar maar liefst 313 publieke kunstwerken gefinancierd.

Uit een onderzoek van cultuurwethouder Lintmeijer blijkt echter dat 150 werken, ofwel bijna de helft van alle publieke kunst, inmiddels al is verdwenen. Bovendien blijkt dat dit in veel gevallen voorkomen had kunnen worden. Zo gingen 85 werken verloren bij de sloop van de verouderde gebouwen waarin zij zich bevonden. Daarnaast waren diefstal en vandalisme ook verantwoordelijk voor het verlies van 21 kunstobjecten. Van de overige 44 vermiste werken is niet bekend waar ze precies zijn gebleven.

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd in de toekomst zuiniger te zullen zijn op de publieke kunst. Zo zal er in geïnvesteerd worden in verplaatsing van de kunstwerken als het gebouw waarin zij zich bevinden op de nominatie staat voor de sloop. De kosten van een dergelijke verplaatsing zouden dan eventueel betaald kunnen worden uit het geld van de 1,5 procentregeling.

Bron: De Stad Utrecht
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items