terug

Helft Nederlandse tuinbezitters heeft overlast door hitte

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker merkbaar, met name op het gebied van warmteoverlast. Maar liefst 48% van de Nederlandse balkon- en tuinbezitters ervaart overlast door hitte. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Stichting Steenbreek, waarbij 1.058 Nederlands balkon- en tuinbezitters werden ondervraagd.

De gevolgen van de warmteoverlast werd het sterkst gevoeld in het Oost-Nederland (52% van de respondenten) en in het gebied rondom Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (51%). Naast de hitteoverlast, gaf één op de drie ondervraagde ook aan last te hebben van water overlast. Een jaar geleden lag dit aantal nog op 24% van de respondenten.

Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, stelt dat deze studie het belang van meer groen in de tuinen en openbare ruimte extra benadrukt. “Steeds meer Nederlanders worden geconfronteerd met de schadelijke effecten van klimaatverandering. De huidige situatie vraagt zowel om onze aandacht, als één heldere oplossing. Door vaker te kiezen voor groen in plaats van tegels, leveren we samen een bijdrage aan een leefbare toekomst, waarbij we de gevolgen van hittestress en wateroverlast hopelijk zoveel mogelijk beperken,” aldus Van Dijk.

Weinig enthousiasme voor een tegeltax

Negen op de tien ondervraagden gaf dan ook aan te vinden dat groenere tuinen bijdragen aan een gezondere en aangenamere leefomgeving. Tegelijkertijd had een kwart van de ondervraagden echter nog een volledig versteende tuin en ‘slechts’ 45% gaf aan afgelopen jaar zijn/haar tuin of balkon afgelopen jaar te hebben vergroend. Het jaar daarvoor lag dit percentage nog op 49%.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


In de media en politiek is in het verleden regelmatig gesproken over een verplichte tegeltax als oplossing voor de versteende tuinen. Toch was zes op de tien respondenten fel tegen deze maatregel. Opvallend genoeg waren juist de deelnemers met een modaal tot twee keer modaal inkomen de grootste tegenstanders van een belasting op tegels in de tuin (63 procent). Van Dijk: “Een tegeltax is wat mij betreft niet een magische oplossing voor het grotere probleem. Het is aan iedereen: de overheid én de samenleving om door te pakken en onze leefomgeving stap-voor-stap te vergroenen en te werken aan een betere biodiversiteit. Het is mij om het even of dat gebeurt door tegels te wippen, plantsoenen aan te planten of bestrating te belasten. Het belangrijkste is dat we met zijn allen de handen uit de mouwen steken voor een groenere toekomst.”

Tags: Hittestress

Bekijk ook deze items