terug

Hoe realiseert u een duurzamere bouwplaats?

Ketenintegratie is al langere tijd onderwerp van gesprek in de bouwsector. In een markt met vaak verschillende belangen is juist op een onderdeel als duurzaam bouwen een integrale aanpak noodzakelijk. Maar uiteindelijk is de prijs van duurzaamheid de belangrijkste bottleneck. Is het de opdrachtgever die hier budget voor vrij moet maken of is het de uitvoerende partij die zijn werkwijze moet aanpassen? 

Om tot daden over te gaan, zijn dit de drie belangrijkste uitdagingen:

  • Overeenstemming over kosten
  • Integrale samenwerking
  • Beschikbaarheid van materialen

Wat dat laatste betreft zijn er steeds meer mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld het groene bouwhek waarin verschillende duurzaamheidsaspecten samensmelten: SROI, participatie en duurzaam inkopen.

Lees meer


Bekijk ook deze items