terug

Integraal naar warmte, mobiliteit en energie kijken

De uitdaging waar steden tegenaan lopen richt zich op een volledige systeemverandering, alleen aan schoon vervoer, of duurzame warmte werken gaat niet meer werken. Dit vereist een volledige verandering in het werken, denken en plannen.

Resourcefully ondersteunt steden om een integrale aanpak te nemen door de ontwikkeling, visualisering en verduidelijking van scenario’s voor toekomstbestendige, breed gedragen beslissingen. Dit hebben we in verschillende steden op wijkniveau gedaan. Voor de gemeente Heerhugowaard zijn integrale transitie scenario’s met verschillende verwarming- en koelingsopties voor het Stationsgebied ontwikkeld en in Amsterdam is een Transitie-studie voor het Oostelijk Havengebied gerealiseerd. Momenteel werken we aan een wijk transitie project voor de gemeente Arnhem.

Energiestrategie

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte en een uitvoeringsplan per wijk of buurt maken. Alle gemeentes geven ook invulling aan de regionale en lokale energiestrategie. Daarbovenop komen ambities en concrete realisatieprogramma’s voor uitstootvrije mobiliteit.

Dit is een complexe en enorme uitdaging. Steden investeren in elektrische mobiliteit, zonne-energie, ledverlichting en energiezuinige verwarming, belangrijk voor het concreet aanpakken van CO2 uitstoot. Deze ontwikkelingen kunnen niet onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.

Elektrische voertuigen worden meestal opgeladen bij aankomst thuis, of op de werkplek. In woonwijken gaat ‘s avonds ook de verwarming aan en er wordt gekookt. Zonne-energie piekt juist tijdens de middag. Deze mismatch kan leiden tot een zogenoemd ‘stroom-infarct’ op het elektriciteitsnet. Deze transitie naar schone, energie-onafhankelijke steden vereist een fundamentele omschakeling in aanpak en gecoördineerde acties op meerdere sectoren en niveaus. Anders lopen de pieken van de totale elektriciteitsvraag hoog op en moet het elektriciteitsnet worden verdrievoudigd voor deze kortstondige overbelasting. Dit vraagt om slim beleid, planning en uitvoering.

De energie transitie vereist veel en complexe keuzes voor schone energie, warmtevoorziening en mobiliteit in elke wijk, de gemeente Heerhugowaard is geholpen met onze aanpak. Zoals de transitie beleidsmedewerker, de heer Marschütz zegt “Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen”.  

Transitie-dashboard

Het Transitie-dashboard van Resourcefully ondersteunt een integrale, wijkgerichte transitie. Hierdoor wordt de groei van de stad naar een schoon energie-ecosysteem mogelijk gemaakt. Het Dashboard berekent en visualiseert de impact van beslissingen op zo’n heldere wijze dat alle betrokken stakeholders goed kunnen participeren.

Dit betekent dat ons dashboard de lokale impacts van grote hoeveelheden elektrische voertuigen, verwarming en zonne-energie op een duidelijke en begrijpelijke manier weergeeft.

Het visualiseert jaarrond alle energiestromen in de wijk onder verschillende ontwikkelingsscenario’s. Het laat ook het belang van energieflexibiliteit zien, zoals bij het verwarmen van gebouwen of het opladen van elektrische voertuigen om verbinding te maken met zonne-energieproductie of een overmatige vraag naar het elektriciteitsnet te voorkomen.

 Het Transitie-dashboard ondersteunt steden op een begrijpelijke manier en kiest samen met alle belanghebbenden, zoals verenigingen van huiseigenaren, elektriciteits- en warmtenetbeheerders, bouwontwikkelaars, stap voor stap concrete ontwikkelscenario’s voor stadswijken.

Meer informatie

Voor meer informatie en voorbeelden zie de website van Resourcefully of  stuur een mail.


Bekijk ook deze items