terug

KiM: Bewoners stad én platteland tevreden over bereikbaarheid

De meeste Nederlanders zijn erg tevreden over de bereikbaarheid van hun werkplek en voorzieningen als scholen, winkels of zorg. Bovendien is er hierbij nauwelijks verschil tussen stedelingen en plattelandsbewoners. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een onderzoek, dat begin deze maand is verschenen.

In stedelijke gebieden groeit de bevolking en komen er ook steeds meer banen en voorzieningen bij. Daarentegen vindt in delen van landelijke gebieden juist een omgekeerde trend plaats: bevolkingskrimp en een afname van het aantal voorzieningen. Ook het openbaar vervoer komt hierdoor onder druk te staan in deze gebieden. Volgens de voorspellingen van het KiM, zal dit in de toekomst niet gauw veranderen. Dat maken de onderzoekers op uit verschillende mogelijke scenario’s tussen nu en 2040.

Plattelandsbewoners tevreden over bereikbaarheid

Dit beteken echter niet per se dat dit op het platteland door iedereen als een probleem wordt ervaren. Uit het onderzoek bleek namelijk dat plattelandsbewoners op een schaal van 1 tot 7 de bereikbaarheid van hun regio een 6 geven. Hiermee zijn ze dus net zo tevreden over de bereikbaarheid van werk een voorziening als de stadsbewoners. Volgens het KiM speelt mogelijk het grotere autobezit op het platteland een rol. De auto is namelijk nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel in landelijke gebieden. Hierbij hebben sommige mensen op het platteland wellicht bewust voor meer ruimte en natuur gekozen, ook als hier minder openbaar vervoer tegenover staat.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Toch betekent dit volgens het KiM niet dat niemand op het platteland bereikbaarheidsproblemen ervaart. Bijvoorbeeld voor mensen zonder auto’s of ouderen is de beschikbaarheid van het openbaar vervoer daar steeds minder vanzelfsprekend. Daarom pleit het KiM voor een vangnet in de vorm van ‘vervoer op maat’, oftewel kleinschalig openbaar vervoer met kleine busjes of taxi’s. Voor kortere afstanden (minder dan 20 kilometer) zou het volgens het KiM ook een optie zijn om het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren.

Files in de steden

Steden krijgen de komende jaren met heel andere uitdagingen te maken. Doordat de bevolking hier blijft groeien, zullen mensen in steden vaker te maken krijgen met files, evenals de bijbehorende geluidsoverlast en milieubelasting. Daarom kan volgens het KiM de oplossing hier beter worden gezocht in het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken.  Zo kunnen forensen immers vaker te voet of met de fiets naar hun werk gaan.


Bekijk ook deze items