terug

Kwaliteit bouwen, brandveilig houden

nationaal brandveilligheidsdag‘Kwaliteit bouwen, brandveilig houden’, dat is het thema van het Nationaal Brandveiligheidsevenement (NBE) 2015. Hajé van Egmond is de kwartiermaker van het Instituut voor Bouwkwaliteit en is tevens één van de hoofdsprekers van het NBE op 16 april.

Private kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging houdt in dat de overheid zich terugtrekt en meer taken overlaat aan de markt. Deze moet zelf zijn verantwoordelijkheden nemen qua brandveiligheid, en weten wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk zal de eindgebruiker een betere kwaliteit krijgen, maar tegelijk rijzen er vele vragen, zoals:

 • Wat betekent private kwaliteitsborging de komende jaren in de praktijk voor beheerders?
  spreker: Bart van Dunsbergen, Ministerie van BZK
 • Wat voor hulpmiddelen zijn er beschikbaar en hoe kan je deze inzetten voor kwaliteitsborging?
  spreker: Hajé van Egmond, Instituut voor Bouwkwaliteit
 • Hoe borg je de kwaliteit van jouw pand het beste; waar moet je op letten?
  spreker: Michiel de Haas, DGMR
 • Is bij bestaande woningen in Nederland de offensieve inzet van de brandweer verantwoord mogelijk?
  spreker: brandweer Nederland

De antwoorden krijgen de deelnemers via plenaire sessies, maar ook via een groot aantal verdiepende masterclasses tijdens het avondprogramma. Hierbij moetje niet alleen denken aan technische aspecten, maar ook aan juridische zaken. Het is mogelijk om twee masterclasses naar keuze te bezoeken! Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • duurzaamheid
 • installaties en bouwelementen
 • van technische brandveiligheid naar goed gebruik
 • borging van kwaliteit
 • samenwerking
 • actieve blusmiddelen

Wie wint de Nationale Brandveiligheidsprijs 2015?

Tijdens het middagprogramma wordt ook de winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid door de deelnemers gekozen. Uit de ruim 20 inzendingen worden binnenkort drie genomineerden gekozen. Zij mogen tijdens het evenement hun idee presenteren waarbij de zaal de uiteindelijke winnaar kiest.

Meer informatie over het Nationaal Brandveiligheidsevenement vindt u op www.sbrcurnet.nl/nbe