terug

Lancering GPR Zorg voor nieuwbouw én bestaande bouw

Illustratie door Greijner Van Goor Huijten architecten
Illustratie door Greijner Van Goor Huijten architecten

Vanaf nu kunnen zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed gebruik maken van GPR Zorg. Dit is een duurzaamheidsinstrument voor eigenaren van zorgvastgoed in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Naast zorginstellingen zijn dit vooral corporaties en gemeenten. Deze partijen kunnen met GPR Zorg de duurzaamheid van hun gebouwen in kaart brengen en kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing signaleren. Daarnaast houd GPR Zorg rekening met de speciale wooneisen van zorgvastgoed.

Ontwikkeld met en voor marktpartijen en gemeenten

W/E adviseurs ontwikkelde GPR Zorg met en voor marktpartijen en gemeenten.

  • Zo heeft Parnassia Groep het eigen kantoor en paramedisch centrum ingevoerd om te zien wat de huidige kwaliteit is en welke kwaliteitsverbetering realistisch is.
  • Greijner, Van Goor, Huijten architecten heeft de duurzaamheid van de GGZ opnamekliniek Dijk en Duin in Castricum van zorginstelling Parnassia Bavo Groep doorgerekend.
  • Vastgoedorganisatie Twinta heeft het programma van eisen van woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden onder de loep genomen.
  • Gemeente Nijmegen, corporatie Talis en bouwpartij Giesbers Wijchen onderzochten hoe met GPR Zorg getoetst kan worden of woningen voldoen aan de gemeentelijke criteria voor levensloopgeschikte of rolstoeltoegankelijke woningen (WMO).
  • EGM adviseurs werkte aan een gebouw bestaande uit twee woongroepen van een intramuraal orthopedagogisch behandelcentrum.
  • LKSVDD architecten lichte het woon-, zorg en dienstencentrum Margaretha complex in Kampen door. Op basis van deze bevindingen is de definitieve versie GPR Zorg op de praktijk afgestemd.

Communicatie op gang brengen over duurzaam zorgvastgoed

GPR Zorg is een onderdeel van het GPR Gebouw. GPR Zorg heeft naast alle functies van GPR Gebouw extra toegespitste invulvelden voor gebouwen van de gebruiksfunctie wonen met zorg. Zo kunnen in thema Gebruikskwaliteit bijvoorbeeld de breedte van deuren of hoogte van installaties in de badkamer ingevoerd worden. Met GPR Zorg kan communicatie over de kwaliteit van het zorgvastgoed ontstaan naar de raad van bestuur, management, project teams, cliënten en medewerkers. Ook is het mogelijk om beter te anticiperen op de klantvraag naar kwalitatief goede zorghuisvesting.

Per direct beschikbaar

GPR Zorg is voor nieuwbouw en bestaande bouw per direct beschikbaar binnen GPR Gebouw. Kijk voor meer informatie over een GPR Gebouw-licentie op gprgebouw.nl.


Bekijk ook deze items