terug

‘Lopen als serieus vervoersmiddel op de agenda zetten is slim’

Honderden politici, stedenbouwkundigen en academici van over de hele wereld kwamen in Rotterdam bijeen voor het voetgangerscongres Walk 21. Deelnemers konden hier kennis en ervaringen uitwisselen over hoe je steden beter kunt inrichten voor voetgangers. Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal heette dit internationale gezelschap welkom in congresgebouw De Doelen.

Happy Streets De Doelen

De straat voor De Doelen (Schouwburgplein) is een maand lang alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De straat wordt met verlichte bomen en geurende planten omgetoverd tot een “bos in de stad”. Deelnemers aan Walk21 openden de Happy Street woensdag 9 oktober door de eerste bomen op wieltjes de straat in te rijden. De bomen kregen daarna een plekje in de straat.

Nationale loopagenda ‘Ruimte voor lopen’

Tijdens Walk21 was er volop aandacht voor de initiatieven van gemeenten in Nederland om voetgangersvriendelijke steden te realiseren. Zo ondertekenden diverse provincies en gemeenten op woensdag 9 oktober de Nationale loopagenda ‘Ruimte voor lopen’. Dit is een initiatief van zo’n 40 organisaties (waaronder provincies, gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om lopen op allerlei manieren te stimuleren.

Lopen is gezond

Naast het verbeteren van de voetgangersvriendelijkheid, is Rotterdam ook actief in het stimuleren van lopen. Zo zijn er wandelcoaches, loopclubjes en huisartsen die met patiënten wandelen in diverse wijken en buurten van de stad. Verder werkt Rotterdam met de Erasmus Universiteit samen onder de noemer Healthy’R, om uit te vinden hoe zij Rotterdammers kunnen stimuleren om te kiezen voor een gezondere levensstijl. Daarnaast waren er, in trant van de Week van de Toegankelijkheid, speciale stadswandelingen uitgezet. Wandelaars konden hierbij beleven hoe het is om de stad te ontdekken met een zicht- of gehoorbeperking.