terug

Meer laadpalen stimuleert aankoop elektrische auto

Auto aan een oplaadpaal in Amsterdam (bron: Wikimedia - Bontebal)
Auto aan een oplaadpaal in Amsterdam (bron: Wikimedia – Bontebal)

Uit onderzoek van adviesbureaus Decisio en Appm blijkt dat gemeenten beter kunnen stoppen met promotiecampagnes, parkeervoordelen en laadpaalsubsidies voor elektrische auto’s, want deze hebben geen enkel effect. De plaatsing van meer laadpalen daarentegen werkt wel.

Andere stimuli voor inwoners om een elektrische auto te kopen zijn aanschafsubsidies en ‘het goede voorbeeld geven’. De onderzoekers stellen dan ook dat maatregelen die bedoeld zijn om het gebruik te stimuleren niet leiden tot meer elektrische auto’s in een gemeente. Met de studie werd het verband tussen gemeentebeleid en het aantal verkochte elektrische auto’s in die gemeente onderzocht.

Cees van Ommeren, die het onderzoek vanuit Decisio begeleidde, verbaast zich over het sterke verband tussen aantallen laadpalen en elektrische autobezit, al waarschuwt hij dat de laadpalen vaak juist het gevolg zijn van de aankoop van elektrische auto’s. “Vaak zet de gemeente pas een laadpaal neer als er een burger komt die daar om vraagt. En die heeft dan waarschijnlijk al een elektrische auto, of is van plan die aan te schaffen. Wat was er dan eerder?”

Desondanks stelt de studie dat de fysieke zichtbaarheid van elektrische auto’s en laadpunten positief bijdraagt aan het aandeel elektrische auto’s in een gemeente. Het verslag Faciliteren of Stimuleren? is door Appm online gepubliceerd en is hier te lezen (PDF).

Beeld: Wikimedia


Bekijk ook deze items