terug

Minder e-afval ingezameld door gemeenten in 2012

Elektronisch afval.
Nederlandse gemeenten hebben in 2012 minder elektronisch afval ingezameld.

Uit de jaarlijkse benchmark van Wecycle is gebleken dat gemeenten afgelopen jaar 6% minder e-waste (ook wel e-afval) hebben ingezameld ten opzichte van 2011. Wecycle vermoedt dat de economische crisis de grootste oorzaak is van deze ontwikkeling.

Uit de benchmark blijkt dat er in 2012 per inwoner 4,8 kilo aan elektrische apparatuur en spaarlampen om te recyclen is ingezameld door gemeenten. In 2011 was dit 5,1 kilo per inwoner, zo blijkt uit de gegevens van Wecycle, een stichting van afvalwerkers die gefinancierd wordt uit verwijderingsbijdragen. Opmerkelijk is dat vijf van de dertien gemeenten in Zeeland in de top tien van grootste inzamelaars staan. De nummer één, gemeente Veere, zamelt 12,1 kilo e-afval per inwoner in.

De stichting merkt tevens op dat de verschillen in het aantal kilo tussen gemeenten groot is. De wettelijke doelstelling is momenteel 4 kilo per persoon, al zal dit oplopen naar 17 kilo in 2019. Wecycle benadrukt dan ook dat gemeenten meer initiatief moet nemen om e-afval in te zamelen, en zet zich ook in voor samenwerking met gemeenten.

Bron: Binnenlands Bestuur