terug

Mobiliteitsalliantie lanceert corona-wegwijzer

Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid straks weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we opnieuw vastlopen. De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten. Hiervoor doet dit samenwerkingsverband een handreiking in een wegwijzer met zeven stappen.

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer herstelt zicht weer en het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het moment om hierop door te pakken. In de exit-strategie van het kabinet voor corona wordt volgens de Mobiliteitsalliantie echter onvoldoende gekeken naar mobiliteit. Daarom lanceert de organisatie deze wegwijzer, als handreiking naar politici en bestuurders.

Handreiking

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De corona-wegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moeten er een aantal stappen worden genomen.”


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Spreiden

Marjan Rintel, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Corona was uiteraard een bijzonder ongenode gast. Gelukkig opent de Nederlandse samenleving zich langzaam en is de vrijheid om te reizen terug. Nu moeten we aan de slag met de inzichten van de afgelopen maanden. Die laten zich gelukkig gemakkelijk samenvatten: spreiden! Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen.”

De zeven stappen

1.          Onnodige kilometers in de spits vermijden

Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land.

2.          Openingstijden spreiden

Met het variëren en spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen zorgen we per direct voor minder druk op de infrastructuur en voor meer reiscomfort. Zo kunnen we ook op lange termijn de infrastructuur beter en slimmer benutten.

3.          Werktijden spreiden

Met flexibele werktijden en waar mogelijk het faciliteren en organiseren van thuiswerken spreiden we het vervoer op de weg en in het OV. Zo maken we een einde aan de hyperspits.

4.          Inzicht bieden in de drukte onderweg

Met een betere ontsluiting van informatie over drukte op de weg en in het OV helpen we reizigers om grote drukte te mijden.

5.          Wees welkom in het OV

Het openbaar vervoer is niet langer meer voor alleen noodzakelijke reizigers. Wees welkom, maar probeer drukte te vermijden.

6.          Goederenstromen nog slimmer inrichten

Met het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteren we de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier.

7.          We blijven veel – en veilig – fietsen en lopen

In de coronacrisis zijn we meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan. 

Over de mobiliteitsalliantie 

In de Mobiliteitsalliantie zijn 26 grote organisaties op het gebied van mobiliteit verenigd met als doel de transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.

Download hier de corona-wegwijzer Mobiliteitsalliantie corona-wegwijzer.pdf


Bekijk ook deze items