terug

Nederland krijgt nieuwe veiligheidssymbolen

Nooduitgang.NEN, het nationale normalisatie-instituut, heeft de norm voor veiligheidssymbolen herzien en de wijzigingsbladen gepubliceerd. Dit is een direct gevolg van de overname van de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ door het Europese normalisatie-instituut CEN. Hierdoor zullen veel veiligheidssymbolen in de openbare ruimte vervangen moeten worden.

In februari 2013 werd al bekend dat vluchtroutes nieuwe pictogrammen zouden krijgen als gevolg van de overname van de wereldwijde norm NEN-EN-ISO 7010. Op dit moment zijn er nog enkele andere Nederlandse normen in strijd met deze nieuwe norm, die dus herzien moeten worden of zelfs komen te vervallen. Het betreft de volgende NEN-normen.

  • NEN 3011 – ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. Het nieuwe normontwerp zal binnen een paar maanden op de website van NEN staan. Hier kunt u dan commentaar en suggesties op leveren.
  • NEN 6088 – ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’. Deze norm is ingetrokken en zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011 (zie boven).
  • NEN 1414 – ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’. Deze norm wordt herzien en binnen enkele maanden gepubliceerd op de website van NEN.
  • NEN 1413 – ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’. Deze norm wordt op enkele punten herzien en zal ook over enkele maanden op de website van NEN te zien zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rendement.


Bekijk ook deze items