terug

Nieuw landschapspark in Utrecht bij Oud Zuilen

De gemeente Utrecht wil het gebied langs de Vecht bij Oud Zuilen inrichten als cultuurhistorisch landschapspark. Dit moet zorgen voor meer toegankelijk groen in de stad, zodat bewoners extra ruimte voor sport en recreatie krijgen. De aanleg moet in 2024 starten.

Het landschapspark maakt dit gebied toegankelijker en aantrekkelijker”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (groen). “Het gebied moet meer uitnodigen om te wandelen, verblijven of van de natuur te genieten. De cultuurhistorie van de omgeving, zoals de Vecht en Slot Zuylen, willen we zichtbaarder maken. Hiermee wordt Oud Zuilen een nog mooier stuk groen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Het beoogde gebied Oud Zuilen bij is 40 hectare groot. Het ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden. Nu bestaat dit sruk grond nog vooral uit weilanden en bos. Op enkele wandelpaden na, is het bovendien niet toegankelijk. Dit wil de gemeente Utrecht nu gaan verbeteren. Het landschapspark sluit aan bij de identiteit van het gebied, met onder meer Slot Zuylen en Fort aan de Klop, dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. In het plan wordt de oude loop van de Vecht herkenbaar en komt er ruimte voor natuur, recreatie, sport, erfgoed, cultuur en natuur-inclusieve kringlooplandbouw.

Participeren

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken over de inrichting, het gebruik en beheer van het landschapspark. Op basis hiervan stelt de gemeente Utrechteen visie vast. Vervolgens legt de gemeente deze visie ter inzage en kan iedereen hier weer op reageren. Het college streeft ernaar om in de zomer een voorstel aan de gemeenteraad te doen. Na een besluit van de gemeenteraad wordt het plan verder uitgewerkt. Ook dit wil de gemeente samen met geïnteresseerden doen.

Foto: Gemeente Utrecht


Bekijk ook deze items