terug

Nieuw onderzoek: meer ongelukken in steden met e-steps

In Nederland zijn de meeste soorten e-steps inmiddels verboden op de openbare weg. Hiermee vormt ons land echter een uitzondering; in veel andere Europese landen is de elektrische deelstep inmiddels een vast onderdeel van het straatbeeld geworden, met name in grotere steden. Maar dit lijkt de verkeersveiligheid niet per se ten goede te komen. In deze steden is sinds de introductie van de e-step namelijk ook het aantal verkeersongelukken met letsel toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van universiteit van Tilburg.

Als vervanger van de auto en brommer, heeft de elektrische deelstep diverse voordelen. Zo zijn e-steps minder vervuilend en veroorzaken ze minder geluidsoverlast. Toch hebben ze lang niet overal een even goede naam; volgens tegenstanders zouden de steps namelijk meer overlast veroorzaken op de stoepen en meer verkeersongelukken veroorzaken. De inwoners van Parijs stemden in 2023 de e-step dan ook met overgrote meerderheid weg tijdens een referendum.

Het onderzoek

Econoom Johannes Kasinger, verbonden aan Tilburg University, onderzocht samen met zijn collega-onderzoekers of elektrische deelsteps ook daadwerkelijk tot meer verkeersongevallen leiden. Hiervoor keek het onderzoeksteam naar 93 Europese steden, in zes verschillende landen (Oostenrijk, Finland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland).


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


En wat bleek? In deze steden was het aantal verkeersongelukken met letsel per maand gemiddeld gestegen met 8,2% sinds de introductie van elektrische deelsteps. Deze stijging was het sterkst in de zomer, en niet zozeer in de winter. Volgens de onderzoekers is hier een eenvoudige verklaring voor: bij warm weer zijn mensen namelijk eerder geneigd om een e-step te pakken dan als het buiten vriest.

Fietsinfrastructuur

Een andere factor die bijdroeg aan de stijging van het aantal ongevallen, was de afwezigheid van goede fietsinfrastructuur. In steden met veel fietspaden, was er namelijk nauwelijks een stijging te zien. Kasinger: “Elektrische deelsteps brengen hogere veiligheidsrisico’s met zich mee in steden waar de fietsinfrastructuur onderontwikkeld is. In zulke omgevingen kan de kans op ongelukken met e-steps toenemen door overvolle wegen en beperkte ruimte voor micromobility. Om dit aan te pakken zou overheidsbeleid zich kunnen richten op het uitbreiden van de infrastructuur om meer ruimte te creëren voor andere weggebruikers, zoals het aanleggen van speciale (fiets)stroken. Deze aanpak helpt niet alleen om het aantal ongevallen met elektrische deelsteps terug te dringen, maar stimuleert ook een verschuiving van autogebruik naar een veiliger en duurzamer verkeerslandschap.”

Foto: Jörg Fuhrmann (Intermerker), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items