terug

Nieuw onderzoek naar sporten op kunstgras

04_05_afb-4Dagelijks sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassenen op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. Ook in Nederland liggen bijna 2.000 van die velden.

De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat sporten op deze kunstgrasvelden veilig is. In het programma Zembla van 5 oktober jongstleden werden voorbeelden getoond dat er wel degelijk een verband lijkt te bestaan tussen de rubberen korrels en kanker. Daarnaast was er veel kritiek op eerder onderzoek dat gebaseerd was op slechts zeven proefpersonen en een paar urinemonsters. De uitzending leidde tot veel maatschappelijk ophef. Minister Schippers heeft inmiddels het RIVM opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek naar sporten op kunstgras.

Bron:  zembla.vara.nl