terug

Nieuwe afspraken tegen lozing van paraffine op zee

parraffine in zee afval
Bron: Pixabay

Minister Cora van Nieuwenhuizen zette 7 mei jongstleden haar handtekeningen onder afspraken met o.a. reders, verladers en de haven van Rotterdam. Deze afspraken moeten voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine lozen op zee.
Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Ik vind het niet meer van deze tijd om paraffineresten op zee te lozen. Deze nieuwe aanpak helpt om onze stranden schoon te houden en voorkomt daarmee hoge opruimkosten. Verder voorkomt het dat vissen, zeezoogdieren en vogels paraffineresten opeten. Maar het houdt voor mij niet op met het maken van nationale afspraken met de sector zelf. Mede door de inzet van Nederland wordt er internationaal gewerkt aan nieuwe regels die ervoor zorgen dat er minder paraffine in zee en op het strand terechtkomt.’

Vervuild waswater

De minister wil dat de schepen hun vervuilde waswater afgeven in de havens van Rotterdam en Moerdijk. Vanaf nu is hier onder voorwaarden een vergoeding voor mogelijk. Nederland loopt daarmee voor op de strengere internationale regelgeving op het gebied van lozingen van waswater met paraffine een aanverwante stoffen op zee. Deze regelgeving wordt vastgesteld door de Internationale Maritiem Organisatie (IMO) waar 173 landen bij zijn aangesloten. De procedure om de regelgeving aan te scherpen duurt naar verwachting zo’n twee jaar. Ook het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben aangegeven hier niet op te willen wachten en geïnteresseerd te zijn in de Nederlands aanpak.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Bekijk ook deze items