terug

OBB ontwerpt gratis speelgoed-stickers voor duidelijkheid in openbare ruimte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maande gemeenten om speelgoed en speeltoestellen te verwijderen uit de openbare ruimte, omdat deze niet zouden voldoen aan de wettelijke eisen.

Maar dit speelgoed was van bewoners en hoeft dus niet aan deze eisen te voldoen. Om deze onduidelijkheid te verminderen, heeft OBB speciale stickers ontworpen die het voor iedereen overzichtelijk moeten maken welk speelgoed wel en niet door de gemeente beheerd wordt.

Verantwoordelijkheid van ouders

Speelgoed en speeltoestellen die door de gemeente geplaatst worden, zoals klimrekken en glijbanen, moeten voorzien zijn van bepaalde WAS-eisen die kwaliteit en veiligheid moeten garanderen. Het CE-keurmerk voor speelgoed is namelijk niet geschikt voor speeltoestellen voor de openbare ruimte. Met de stickers wil OBB overzichtelijk houden welk speelgoed wel en niet onder de regels van de gemeente valt. Speeltoestellen en speelgoed, zoals zandbakken en schommels, die door ouders ‘beschikbaar’ worden gesteld voor buurkinderen, vallen gewoon onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Gemeenten moeten ervan uitgaan dat mensen zelf zorg dragen (en dus verantwoordelijk en aansprakelijk zijn) voor wat ze hun kinderen meegeven om mee te spelen, dat ze weten waar het speelgoed is, weten als er buurkinderen mee spelen en ervoor zorgen dat het weer op tijd binnengehaald wordt.

Bron: www.obb-ingenieurs.nl