terug

Onderzoek naar drijvende zonne-energie-eilanden in Haarrijnseplas

Momenteel wordt er onderzocht of het mogelijk is om zonne-energie-eilanden te laten ronddrijven in de Haarrijnseplas in Utrecht. Dit project moet 1.300 huishoudens van stroom gaan voorzien. Het gebied rondom deze plas gaat ontwikkeld worden. Dit betekent dat er ongeveer 662 woningen in Haarrijn komen. De drijvende zonne-energie-eilanden zijn onderdeel van dit grote project.

Zonnepanelen. Beeld door Oregon Department of Transportation via Wikimedia.
Beeld door Oregon Department of Transportation via Wikimedia.

Natuurplas

De plas bestaat uit twee delen: een recreatieplas direct aan het Haarrijnsestrand en een natuurplas. De natuurplas is voor trekvogels een rustplek. In de rietkragen rondom de plas en in de veelgebruikte oeverzwaluwwand broeden de vogels.

In het eerste concept van het ontwerp over de plas staat dat er maximaal 50.000 m2 aan zonnepanelen in het water komen. Dat is 10 procent van de oppervlakte van de natuurplas. Deze zonne-energie-eilanden worden gecombineerd met de aanleg van groen. Met name met moerasbeplanting. De moerasbeplanting zorgt voor schuilplekken en broedgelegenheid, en biedt voedsel voor vogels en voor vissen. Ook trekt de beplanting insecten en daarmee ook vleermuizen aan.

Zodra de gemeente meer informatie heeft over het desbetreffende onderzoek omtrent de mogelijkheden voor zonne-energie zullen ze dit delen.

Bron: Duic 


Bekijk ook deze items