terug

Op naar een gezonde stad

bomen in de groene stad
Bron Pixabay

“In de stad gebeurt het…” is een veelgehoord statement. Maar wat gebeurt er dan precies en waar dienen wij, met de duurzaamheidsgedachte in ons achterhoofd, rekening mee houden?

Groen als oplossing

Er is sprake van hittestress in de stad net als wateroverlast, CO2-uitstoot en problemen met fijnstof. Groen biedt veel oplossingen maar de waarde van groen, vooral in stedelijk gebied, wordt nog niet geheel onderkend. Terwijl toch echt menig bouwbord aangeeft dat “leven in het groen” fantastisch is en als trigger dient om een koopproces in gang te zetten.

Laten we als bestuurders, opdrachtgevers en groenondernemers eens de handen ineen slaan en tot concrete oplossingen komen. Want wij doen het immers voor een goed doel: het bevorderen van de leefbaarheid in de stad en de kwaliteit van leven voor ons en de generaties na ons.

Gezonde stad

Naast het vergroenen van de privéomgeving (meer groen en minder verharding in de tuin bijvoorbeeld) zijn er ook talloze mogelijkheden in de openbare ruimte en het duurzaam vergroenen van gebouwen. Laten we ons kortom vooral richten op de mogelijkheden en ideeën om de stad gezond te krijgen. Menig nieuw dak wordt voorzien van groene componenten en ook het verticale groen (groene gevels) zie je steeds vaker in de stad. Maar gelukkig blijft het daar niet bij, er zijn inmiddels vele innovatieve concepten die de leefbaarheid bevorderen.
Zoals de Klimaatboom waarbij regenwater wordt gebufferd onder straten en pleinen en in droge tijden kan worden aangewend. Resultaat: verkoeling door verdamping én gezondere bomen.

Biodiversiteit

Meer biodiversiteit in de stad lijkt een onmogelijke uitdaging maar onderzoek wijst uit dat er voor bijen en vlinders in de stad soms meer te halen valt dan op het platteland. Wij kunnen hen een handje helpen door natuurontwikkeling toe te passen en inheemse gewassen terug te brengen naar de stedelijke omgeving, zo kunnen bijvoorbeeld braakliggende terreinen toch nog van waarde zijn. Kansen te over dus en als wij dan toch al weten dat ‘het in de stad gebeurt’ dan moeten we nu investeren voor de toekomst, dát is namelijk pas echt duurzaam.


Bekijk ook deze items