terug

Opvang vluchtelingen

04_05_afb.3Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen?

De VNG en het Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet die ingaat op de verschillende soorten opvang: (Crisis)- noodopvang, tijdelijke- en reguliere opvang en opvang ver- gunninghouders middels versnel- de huisvesting bijvoorbeeld in sociale huurwoningen, meerdere mensen in één woning, containerwoningen en aangepaste kantoorpanden. Tot slot wordt aandacht besteed aan de locatie: waar moeten gemeentes op letten bij de keuze ervan, waaraan moet het voldoen, etc. De factsheet, die regelmatig geüpdatet wordt, is een coproductie van VNG, NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) en gemaakt met medewerking van het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum).

Bron: www.vng.nl