terug

Predicaat Excellent Concept verleend aan bedrijven

Tijdens de manifestatie De Voorsprong is door de Stichting Excellent Conceptueel bouwen het Predicaat Excellent Concept verleend aan een reeks verschillende bedrijven en hun concepten. De Stichting is voortgekomen uit een initiatief van het Netwerk Conceptueel Bouwen. De stichting reageert hiermee op de vertrouwenskwestie tussen klant en conceptaanbieder.

Vernieuwende opdrachtgevers komen met een open vraag naar de markt. Ze verzoeken partijen met oplossingen te komen. Daarmee geven ze een oude zekerheid prijs: het bestek. Decennialang werd hierin de gewenste huisvesting nauwgezet omschreven zodat de levering precies duidelijk was en wat bij de prijs was inbegrepen. Middels directievoering en toezicht overtuigde men zichzelf van resultaat. Door het complexer worden van het bouwen blijkt het bestek steeds minder die zekerheid te bieden. Vandaar dat opdrachtgevers nu open staan voor nieuwe transactievormen. Maar begrijpelijk is de angst om zekerheid te verliezen en vertrouwen te geven. Maar is de ander wel te vertrouwen? Het Predicaat Excellent Concept helpt opdrachtgevers om dit kunnen bepalen.

Waarde leveren

Nagenoeg iedere bouwer probeert onder de prijsdruk uit te komen. Het leveren van waarde (meerwaarde, klantwaarde) is daarvoor het toverwoord. Conceptmatige bouwers laten zien dat dit een route is die klanten grote voordelen kan opleveren. Aangestoken door hun voorbeeld komen steeds meer partijen met eigen concepten op de markt. Een positieve ontwikkeling die laat zien dat een nieuwe huisindustrie groeiende is.

Maar deze is ook niet zonder gevaar. Immers conceptaanbieders die hun belofte niet waar maken brengen deze vernieuwing in diskrediet. Opdrachtgevers worden veelvuldig benaderd met de mooiste verhalen. Sommige aanbieders hebben hun marketing wel op orde, maar geldt dat ook voor de organisatie die de beloften moet waar maken? Klanten kunnen moeilijk beoordelen welke concepten te vertrouwen zijn en welke niet. Daarom willen de conceptaanbieders dat kaf van koren wordt gescheiden. Het Predicaat Excellent Concept helpt hen hierbij.

Predicaat Excellent Concept

Het Predicaat Excellent Concept is tijdens de manifestatie De Voorsprong verleend aan de volgende bedrijven en hun concepten:

  • Huybregts Systeembouw                             HSC Gezinswoning
  • Trebbe Groep                                                    Basiswonen
  • Reinbouw                                                            Betaalbaar Wonen
  • KlokWonen                                                         BaseHome
  • Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling        Optio
  • BAM Woningbouw                                          W&R
  • Schutte bouw en ontwikkeling                   leefiD
  • BVR Groep                                                          BVR Woon+
  • Ventura Gevelbouw                                       Ventura

Wie in aanmerking wil komen voor het Predicaat Excellent Concept wordt door de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen getoetst middels de predicatierichtlijn Excellent Concept met code PRL-EXC-CON-01. Bij een positieve beoordeling verklaart De Stichting dat de belofte die een aanbieder doet met haar concept betrouwbaar is en leidt tot huisvestingsoplossingen die bij toezegging passen.


Bekijk ook deze items