terug

Provinciale sloopregeling ‘Ruimte voor Ruimte’ groot succes

De nieuwe sloopregeling ‘Ruimte voor Ruimte’ is een groot succes in Noord-Holland. Inmiddels is een gebied ter grootte van 150 voetbalvelden aangemeld voor sloopwerkzaamheden, zo bleek gisteren uit de presentatie van het nieuwe jaarrapport van het project.

Enkele jaren geleden startte de provincie Noord-Holland met de nieuwe ‘Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte’. Het doel is om private partijen ertoe te bewegen bij te dragen aan de sloop van storende of niet-passende bebouwing in het landschap. Het gaat hierbij onder meer om oude schuren, loodsen en tuinkassen. In ruil voor de bijdrage aan de sloop verwerft de initiatiefnemer vervolgens het bouwrecht voor één of meer woningen op de saneringsplek of op een andere locatie.

Inmiddels is de regeling uitgegroeid tot een groot succes, zo concludeert de provincie. In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werd een gebied ter grootte van 150 voetbalvelden aangemeld voor sloopwerkzaamheden. De provincie verwacht dat de hoeveelheid glas en steen in het landschap dankzij het project flink zal afnemen. Gemiddeld staat er tegenover de sloop van 100 m2 aan oude gebouwen namelijk slechts 7 m2 aan nieuwbouw.

Het provinciebestuur heeft dan ook besloten de komende tijd nog meer te gaan investeren in de promotie van de regeling.

Bron: Persbericht Provincie Noord-Holland
Beeld: Wikipedia – CCby


Bekijk ook deze items