terug

Rijkswaterstaat stimuleert ontwikkeling ultrastil wegdek

ultrastilwegdekRijkswaterstaat zet in op de ontwikkeling van ultrastil wegdek. Het streven is om een ultrastil wegdek te ontwikkelen dat het geluid met 10 decibel reduceert en een levensduur heeft van 7 jaar. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, gaf maandag 20 januari het startsein voor een internationale samenwerking voor de ontwikkeling van een ultrastil wegdek. De inzet is innovatieve technieken in te zetten om het geluid te verminderen met een wegdek dat lang meegaat.

Ultrastil wegdek

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat betekent ook rekening houden met de belangen van mensen die in de buurt van een snelweg wonen. Daarom werkt Rijkswaterstaat samen met aannemers, ingenieursbureaus en technische universiteiten aan vernieuwende oplossingen voor stiller asfalt. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kennis uit Japan, waar de eerste proeven met stille wegdekken zijn gedaan. Ook in Nederland zijn er pilots met varianten van stil wegdek uitgevoerd.

Met de opgedane kennis en ervaring komen we nu dichterbij de ontwikkeling van ultrastil wegdek, namelijk het poro-elastisch wegdek. Dit wegdek bestaat uit een poreus mengsel van elastisch materiaal (rubber), kleine steentjes en hechtmiddel. Het zogeheten PERS-wegdek (Poro Elastic Road Surface) kan een alternatief bieden voor hoge en kostbare geluidsschermen, of een alternatief voor kostbare maatregelen als een tunnelbak of overkapping van wegen.

Minister Schultz van Haegen is enthousiast over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen voor de ontwikkeling van ultrastil wegdek. ‘Met een nieuw soort asfalt dat het geluid reduceert en ook lang meegaat, werken we aan een duurzame oplossing voor een leefbaar en bereikbaar Nederland. Hier heeft iedereen baat bij.’

Grensoverschrijdend

Het project kent een internationale dimensie: naast de Nederlandse inschrijvingen (Heijmans en Dura Vermeer) wordt er ook samengewerkt met een Russisch samenwerkingsverband (het bedrijf Unicom in samenwerking met onder meer ‘the Institute of the Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences’) en het Zwitserse bedrijf SGS-Intron, dat ook Nederlandse vestigingen heeft. Er wordt ook nauw met kennisinstellingen samengewerkt, onder meer TU-Delft en TNO. Daarnaast is het Europese samenwerkingsverband PERSUADE betrokken, dat ook werkt aan de ontwikkeling van een stil wegdek, dat geschikt is voor provinciale en gemeentelijke wegen (voor lagere snelheden en zonder vrachtverkeer).

In het laboratorium wordt het komende jaar gezocht naar de ideale mix van steentjes, bindmiddel en rubber om een stevig en goed wegdek te creëren dat ook de gewenste geluidsreductie tot stand brengt. Vervolgens wordt er een proeflocatie aangelegd en daarna wordt het verder getest op de wegvlakken.

Als onderdeel van het ontwikkeltraject wordt een kennisplatform opgericht, waarin deelnemende markt- en kennispartijen hun kennis onderling delen.


Bekijk ook deze items