terug

Rotterdam werkt aan anderhalve meter samenleving

Rotterdam anderhalve meter samenleving
Foto: Pixabay

De gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de zogenaamde ‘anderhalve meter samenleving’. Sinds de aangekondigde versoepeling van de lockdown, lopen er immers steeds meer mensen op straat. Tegelijkertijd blijven de richtlijnen van het RIVM nog steeds van kracht, inclusief de verplichte anderhalve meter afstand. Daarom kijkt Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat. Naast deze maatregelen roept de gemeente Rotterdammers op om krappe plekken op straat te melden.

De maatregelen

Voor de start van de basisscholen op 11 mei, heeft Rotterdam verschillende maatregelen voorbereid. Ten eerste verlengt de gemeente de tijd dat verkeerslichten op groen staan, voor een betere doorstroming. Verder hoeven fietsers en voetganger geen knop in te drukken, wat met speciale stickers bij de knoppen staat aangegeven.

Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op krappe straten en boulevards, door de auto minder ruimte te geven. In straten waar smalle trottoirs zijn, heft de gemeente mogelijk parkeerplekken op om passeerruimte te creëren voor passeerruimte of ruimte voor wachtrijen. Ten slotte zal er op bepaalde stoepen meer gestuurd worden op eenrichtingsverkeer voor voetgangers. Deze maatregelen moeten voetgangers en fietsers helpen om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot andere te bewaren. Dit is niet altijd even eenvoudig, zeker niet in winkelstraten.

Prikker op de kaart

De gemeente betrekt ook de stadsbewoners actief bij de voorbereidingen. Bewoners en bezoekers kunnen namelijk via een nieuwe website met een prikker op een digitale kaart aangeven waar de knelpunten liggen in de stad. Hierbij gaat het erom om plekken te vinden waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden. Deelnemers krijgen bij elke locatie een aantal vragen over hoe zij deze plek ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

De gemeente Rotterdam gebruikte deze online participatiemethode al eerder om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid en de beleving van de voetganger in de stad. Zo gaven in februari dit jaar 1.049 Rotterdammers 3.553 locaties aan waar het fijn of juist minder fijn was om te lopen.


Bekijk ook deze items