terug

Sociale wijkprojecten weinig wetenschappelijk onderbouwd

De Putsebocht in Rotterdam.
De Putsebocht in Rotterdam.

Socioloog Vasco Lub deed in opdracht van Kennisinstituut MOVISIE onderzoek naar de effectiviteit van buurtaanpakken, zoals burgerbesturen en straatcoaches. Merendeel van deze projecten blijken wetenschappelijk niet onderbouwd en bereiken daardoor niet hun gestelde doelen.

Voor het onderzoek werden ruim 300 (inter)nationale studies geanalyseerd. Met name de sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid werden wetenschappelijk beoordeeld. Lees hieronder enkele van de belangrijkste uitkomsten.

Meer sociale cohesie leidt niet per se tot veilige wijk

Lub ondervond dat frequentere en hechtere contacten tussen bewoners in achterstandswijken niet per se meer sociale controle oplevert. Het onderzoek wijst zelfs uit dat sociale cohesie eerder het gevolg is van een veilige leefomgeving dan de oorzaak ervan. De studie zet dan ook vraagtekens bij de vele leefbaarheidinitiatieven rond bewonerscontacten.

Sterk bewijs dat burgerwachten leefbaarheid verbeteren

Het onderzoek bevestigt dat burgerwachten (buurtpreventieteams) een gunstige invloed heeft op de buurtleefbaarheid. Dit wordt met name gebaseerd op buitenlands onderzoek, dat een reductie of kleinere toename in criminaliteit aantoont ten opzichte van wijken zonder burgerwacht. De reden voor deze positieve uitwerking is echter onduidelijk.

Impact burgerinspraak op buurtleefbaarheid beperkt

Bewonersplatforms die zich inzetten voor leefbaarheidsproblematiek dragen beperkt bij aan de oplossing van buurtproblemen, zo stelt Lub. Het veiligheidsgevoel van burgers neemt weliswaar toe vanwege communicatie met overheidsdiensten, maar feitelijke verbetering wordt volgens het onderzoek zelden geregistreerd. Reden hiervoor blijkt veelal een botsende logica tussen de burgerpanels en professionele instanties.

Implicaties van het onderzoek

Lub pleit onder meer voor een perspectiefwisseling in aandachtswijken waarbij de prioriteit ligt bij het bevorderen, toerusten en begeleiden van bewonersactivisme. Ook beweert de socioloog dat actief wijkburgerschap enkel toeneemt als de overheid eerst haar eigen verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van veiligheidsproblemen in de openbare ruimte.

Lub heeft al zijn bevindingen opgeschreven in het boek Schoon, heel en werkzaam?, dat op 25 april in Rotterdam wordt gepresenteerd.

Bron: MOVISIE


Bekijk ook deze items