terug

Stad van de toekomst in ontwikkeling

De vraag naar hoe onze toekomstige steden eruit zouden moeten gaan zien, wordt steeds groter. Hoe kunnen we steden bouwen die gebruikmaken van duurzame energie, waar veel woningen zijn voor de groeiende populatie en waar het volop groen is?

TU Delft en BNA doen onderzoek naar de ideale stad van de toekomst. Hiervoor hebben ze tien multidisciplinaire ontwerpteams samengesteld. Het onderzoek zal tot eind 2018 duren. Ze zullen een intensieve ontwerpstudie op de testlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven loslaten.

Jutta Hinterleitner van het BNA Onderzoek vertelt dat de teams vanuit meerdere perspectieven naar het ontwerpen van een stad gaan kijken. De vraag die daarbij hoort, is hoe we de verdichtingsgolf waar we nu mee te maken hebben kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op het gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.

In elk team zitten er naast architecten ook andere ontwerpende disciplines, zoals mobiliteitsexperts, filosofen, sociologen, experts op het gebied van circulariteit, data-specialisten, ecologen, kunstenaars en placemakers. De selectiecommissie, die bestond uit de initiatiefnemers BNA, TU Delft, Vereniging Deltametropool, de ministeries van IenW en BZK en de vijf steden, moesten uit 28 goede teams kiezen

De directeur-generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW Mark Frequin is erg tevreden met de start van dit onderzoek. Volgens hem is dit het moment om sterke visies te ontwikkelen en tastbare verbeeldingen van transities te maken, wat samen zal leiden tot de stad van de toekomst.

Bronnen: Vastgoedmarkt

Duurzaam Bedrijfsleven 

De Groene Stad 


Bekijk ook deze items